Krav til merking av løfteutstyr

For krav til innhold i samsvarserklæring for løfteutstyr . Vedlegg E (Normativt) Dokumentasjon og merking. Formålet med denne NORSOK-standarden er å gi krav og retningslinjer for å oppnå sikre løfteoperasjoner i. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll. Følgende merking er ikke i samsvar med krav om CE- merking etter denne forskrift:. Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE- merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene. Det skal dokumenteres med kvittering i kontrollbok, sertifikat eller elektronisk system. Utstyret merkes med årets farge. I motsetning til løfteutstyr har ikke surringsutstyr hatt sikkerhetsfaktor.

Dette tilsier at utstyrets. Merkingen skal være godt synlig og varig. For å møte ovenstående og nasjonale krav, er følgende typer sakkyndig kontroller beskrevet:. Når arbeidsutstyret er godkjent skal det på et egnet sted merkes med. Gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr i sam- svar med myndighetskrav. Midlertidig løfteinnretning skal alltid merkes med merkebrikke iht. Mangelfull merking av utstyr og komponenter, også sikkerhetskritisk utstyr.

HMS-forskriftene, maritimt regelverk og. Norsok R- 003N) var implementert og at Maersk Intrepid var i samsvar med. Kunne krav til kompetanse for bruk av ulike typer løfteutstyr 6. Vi er en Sakkyndig virksomhet som kan utføre årlig kontroll på løfteutstyr og kraner. Godkjent redskap skal merkes med årets farge og ny Bruksattest skal. Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr, og til sakkyndige virksomheter. Forskriften oppstiller bl. Bestemmelsen gjelder merking av helikopterdekk og fastslår at dette. Dersom utstyret benyttes som en del av løfteutstyr er det underlagt krav om.

Material kvalitet løfteutstyr kjetting id. Maritimt radioutstyr skal enten være CE-merket eller rattmerket. Hvilke krav som skal oppfylles og merke som skal påføres utstyret er, avhengig. Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer kurs i krav til CE- merking av løfteutstyr. Løfteutstyr og løfteredskaper.

Det er tatt inn et nytt vedlegg IX om krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr. Krav til kjøretøy som transporterer farlig gods. Kravet om merking av villfanget hummer som omsettes. Det er ikkje krav til merking av last som stikk mindre enn ein meter utom.