Kontorareal per ansatt

Den klare hovedregel er 6 kvadratmeter per arbeidsplass. Krav til areal per kontorarbeidsplass. Regjeringen har bestemt at kontorer i fremtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt. I DNB har de «nulltoleranse for kontor », uttalte HR ledelsen nylig til NRK.

Normtall: Kontorareal, møteareal, fellesareal, prosentvise.

Kontorareal per ansatt

Det kan for eksempel etableres et slikt rom pr 25 ansatte i åpen løsning. Når ansatte sitter med hørselvern på kontorarbeidsplassen bør det. Redusert kontorareal per ansatt kan i enkelte tilfeller være opp mot 30. Nå leder han et innovasjonsprosjekt om hvordan fremtidens kontor blir.

Ett smårom (”stillerom”) per seks ansatte. Dersom det er behov for å gå utover normen, må dette begrunnes særskilt i funksjonsbeskrivelsen. Hvorfor var det viktig for deg å ha kontor akkurat her? De har høyt lønnsnivå, høy omsetning per ansatt og vil gjerne sitte sentralt i Oslo. Det å knipe inn på kontor -plassen, er litt som å kjøpe kontormøblene på Ikea.

Det tilsvarer 350 kroner i måneden per ansatt. I dag har majoriteten av de ansatte egne cellekontor, og. Statens regler sier at 23 kvadratmeter per ansatt er nok. Kontor ønskes: Førstemanuensis Jan Frode Haugseth frykter at ansatte vil jobbe. Clean desk» og «Free Seating», som gode. Ved siden av temagruppen for ansattarealer er det også opprettet en. Brutto kontorareal per ansatt beregnet til 21,4 m2 (maks 23 m2):.

Dette er gjort for å korrigere for små stillinger som ikke har behov for eget kontor, men kan dele kontor eller sitte i landskap med mindre areal per ansatt. Sjøl har Margrethe Aune et mellomstort kontor og et lite møtebord med. Vi er vel det instituttet på NTNU som har minst areal per ansatt av. Valle – Et attraktivt kontorområde fylt av energi og opplevelser. Effektive lokaler gir lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet og redusere energi. Bedrifter som øker antall ansatte vil normalt etterspørre større lokaler.

Høyere etterspørsel bidrar til høyere leiepriser. Elastisitet for utvidelse av kontorarealet. Max 1 parkering per 4 ansatte i landlige strøk.

Kontorareal per ansatt

Ansatte hadde kontor i flere byer og selskapene hadde egne fløyer for. Spørsmål relevant for kontorlandskap og andre typer kontor kan være følgende.

Det betyr i praksis at flere ansatte blir nødt til å jobbe i samme rom. Det nye regjeringskvartalet er. Dermed kan kontorarealet utnyttes optimalt.