Kontoplan visma

En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal. I Visma eAccounting regnskapsprogram er alle. Denne artikkelen viser hvordan man kan overføre kontoplan fra et firma til et nytt firma gjennom import. NB: Man kan kun utføre dette ved. BAS- kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. Forandringer som gjøres i kontoplanen påvirker kun det aktuelle året, ingen.

Kontoplan visma

Du kan oppdatere din kontoplan enkelt ved å bruke eksport og importfunksjonaliteten i Visma eAccounting Standard.

For å kunne importere kontoplanen, må. Oppdatert kontoplan i Visma. Få fram standard kontoplan lik andre fylker og kommuner: ART-ANSVAR-FUNKSJON. Kontoplan finner du på Compilo. Omsetningsklasse i kontoplanen i Visma Business (tabellen Hovedbokskonto) Avgiftskode styrer mva-beløp på mva-oppgaven. Eksportere kontoplan fra et firma i Visma.

Klikk på Finn og velg området My Documents for å.

Kontoplan visma

Her er en stegvis veildedning. Idrettslaget Polarstjernen. Utskrevet av Knut Esbensen 17. Se mer om oppstillingsplanen i Egenskaper for kontoplan. Mamut og Mamut- logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS.

Les mer om dette i Opprette en ny konto i kontoplanen. Overtid, vikartimer, godtgjøringer med mer. Visma, Norges største regnskapsbyrå, har deltatt i utviklingen og bruker selv. Sammen med kartlegging av grunndata i de ulike kommunen har det vært foretatt en samkjøring av kontoplaner i henhold til anbefalt grunnoppsett i Visma. Microsoft Reporting Services, og utviklet for å vises i Visma Reporting og henter data. Visma Enskild Firma lanserades i början av december som bokföringsprogrammet utan både debet och kredit. Dessutom har programmet en. Integrering mellom Mamut One eller Visma eAccounting og PressisPOS skjer med automatikk da.

Betalingene blir ført etter kontoplan fra regnskapssystemet. Hjelpeemner om kontoplanen er generell for Visma Finale-programmene, og kan inneholde beskrivelse av funksjonlaitet som ikke er tilgjengelig i Visma Finale. Visma Business understøtter fellesregistre slik at man kan operere virksomheten med felles kontoplaner, leverandører, aktører etc. Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig.

Kontoplan visma

Det er zoom funksjon mot kontoplan på alle. Lønn til daglig leder er ikke en egen konto i Norsk Standard kontoplan, men en egen note i bedriftens regnskap.

På grunn av omkobling av kontoplan Visma økonomi og Visma HRM, stenges Visma HRM for registrering i perioden fra midnatt onsdag 20.