Konto for purregebyr

Dette gebyret skal dekke de omkostningene som påløper i forbindelse. For at purregebyret skal bli bokført automatisk må betalingen av fakturaen registreres i Reskontro. Til slutt velger du kostnadskonto for purregebyret, legger inn beløpet og. Løst: Hei Litt forvirret når det gjelder purregebyr fra leverandører. Eg lurer på kva konto eg skal bruke når fakturagebyret er påplussa MVA.

Konto for purregebyr

Hvordan bokføre purregebyr fra leverandører. Jeg ser at regnskapsfører som jeg. Fakturagrense, purregebyr og inkassovarsler.

Konto -opplysninger og betingelser er uendret. Dersom du har registrert et kjøp i Fiken og får et purregebyr i etterkant må kjøpet. Hvis purrefakturaen er inkl. Gebyrene bør sikkert ikke bokføres på samme konto som fakturaen da.

Konto for purregebyr

Det høres ut som at årsaken kan være utsendte purringer med et tilhørende purregebyr. I så fall skal det overskytende inntektsføres, for eksempel mot konto.

Normalt er det ikke purregebyr på en faktura, kan det være en purring? Kan jeg sende regning på purregebyr ? Flere resultater fra forum. Bufret Det er kun tillatt å legge på purregebyr på skriftlig purring, dvs ikke på. Purregebyr og inkasso 2 innlegg 16. Utbetaling skjer til kundens angitte bankkonto. Folkia har rett til å kreve purregebyr for en purring og et inkassovarsel, for tiden 70kr. Det kan være innbetalt purregebyrer, renter, eller det er fratrukket evt. Dette beløpet kan du føre mot en annen konto ved å fylle inn.

Når betalingen er gjort oppdateres Bibliofil umiddelbart slik at purregebyr forsvinner fra din konto. I det denne aktiveres, dvs. Debitering når investeringen dekkes av. Betaler dere inn kun purregebyret til den kontoen og det.

Konto for purregebyr

KID nummer eller betalt til feil konto osv. Det var kanskje ikke det du ville?

Det kan kreves purregebyr enten for to purringer eller en purring og et inkassovarsel. Logg inn på din SendRegning- konto. Ved forsinket betaling vil det påløpe et purregebyr. Alle fakturakjøp har 14 rentefrie dager.

Purresatsene og konto for føring av purregebyr ligger til høyre i bildet. Når man sender en faktura med purregebyr, og mottakeren betaler giroen.