Kontinentalsokkelen kart

Kontinentalsokkelen strekker seg ut til de store havdyp og den norske stat har rett til å utnytte. Kontinentalhylla er den inste delen av kontinentalsokkelen og er relativt flat med grunn havbotn langs landområda. Påskrift : Utvinningstillatelsar per 1. DEN NORSKE KONTINENTALSOKKEL. Sone som dekker den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp, og som regnes fra.

Havdypet på kontinentalsokkelen varierer stort sett mellom 100 m og 400 m. Feltet strakte seg over til den britiske kontinentalsokkelen. Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i Nordsjøen og har gradvis. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet. Den norske kontinentalsokkelen strekker seg over mer enn to millioner. Trykk på bildet for å åpne større PDF-versjon av kartet i nytt vindu.

Norges kontinentalsokkel er i juridisk forstand havbunnen fra.

Kontinentalsokkelen kart

Norge har vunnet en strid om retten til kontinentalsokkelen. Dukumentasjonen gjøres ved hjelp av geologiske kart av havbunn og. Se tredimensjonalt kart over havområdene her (pdf).

Kalender med fotografi av Stavanger med Troll-plattformen pl. Når vi kartlegger havbunnen og lager kart over bunnsedimenter basert på. Kartet viser de maritime grensene i Polhavet i dag. Ut til 200 nautiske mil overlapper kontinentalsokkelen og den økonomiske sonen.

Havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen er kjennetegnet ved en smal kontinentalsokkel med grunner og renner med dyp mellom 50 og 250. Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Publikasjonen er utgått og erstattet av M-300. I området utenfor Lofoten og Vesterålen er kontinentalsokkelen smal, bare noen titall kilometer. Utvalg av kart fra norsk sokkel. Ployemerker etter isfjell på norsk kontinentalsokkel. Hovedtrekkene i dette kart er ikke endret tross.

Han «la noen lapper utover et kart, og dermed var hele puslespillet lagt. Regulering av mineralutvinning på kontinentalsokkelen i enkelte andre land.

Kontinentalsokkelen kart

Og hvor stort er Norge når man inkluderer norsk kontinentalsokkel ? Kartlegging av losmassene på kontinentalsokkelen utenfor More og Trøndelag Continental Shelf Insitute. Nordsjøen var et sedimentbasseng.

Kart : Utenriksdepartementet.