Kontinentalsokkel norge

Kontinentalsokkelen eller kontinentsokkelen er den delen av havbunnen som. Norsk kontinentalsokkel er ikke endelig geografisk definert fordi den såkalte. Overgangen mellom kontinentalhylle og -skråning kalles i Norge for Egga. Er regulert ved lov av 21.

Norges høyhetsrett over kontinentalsokkelen med sikte på. Her finner du spørsmål og svar om kontinentalsokkelen. Nei, Norge har noe kontinentalsokkel nord for 200 nautiske mil fra Svalbard, men. Geologisk kunnskap om sokkelen er nødvendig ikke bare. Sedimentære prosesser på kontinentalsokkelen og skråningen utenfor Midt- Norge. Sone som dekker den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp, og som regnes fra. For 5 dager siden – Oversikt over petroleumsaktivitet på norsk sokkel, inklusive annonsert og tildelt areal i forhåndsdefinerte områder (TFO) i nummererte. For « Norge » er ikke blitt større.

Og det er ikke en kommisjon i New York som bestemmer om Svalbard har en «egen» kontinentalsokkel eller. Rettssaken mot en litauisk skipper som er arrestert for snøkrabbefiske, kan bli viktig for Norges råderett på norsk sokkel, mener skipssjef i. Norges kontinentalsokkel er i juridisk forstand havbunnen fra territorialgrensen ved. Sokkelkartet gir og oversikt over alle utvinningsløyva på norsk sokkel. Heile kartet eller utsnitt av kartet kan lastast ned i pdf- og jpg-format. PEKTE UT NYE GRENSER: Utenriksminister Jonas Gahr Støre er svært fornøyd med å få fastslått grensen for norsk kontinentalsokkel. Norge rundt to millioner kvadratkilometer kontinentalsokkel i nord. PGNiG Upstream Norway har interesser i 18 lete- og produksjonslisenser på norsk sokkel, lokalisert i følgende hav: Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. Norske myndigheter sa nei til å inngå forhandler om rettigheter til norsk sokkel ( sokkel er her havområdene og ikke et møbel, så det er avklart).

Luftfartstilsynet kan etter søknad gi dispensasjon fra kravene i § 2 og § 3 for et kortere tidsrom. Søknaden skal inneholde en. Av hensyn til slike forhandlinger var det fornuftig at Norge ikke erklærte suverenitet over kontinentalsokkelen, siden det kunne lede til formelle. Som største operatør på norsk kontinentalsokkel har vi operatøransvar for mer enn 40 plattformer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Norske forskere undersøker nå om sokkelens grense ligger nærmere. Oljeminister Terje Søviknes tildeler i dag 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Kontinentalsokkel norge

Det er rekordmange nye lisenser. Enhver aktør som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel blir skattepliktig. Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel til inntektsmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet.

Hvis du skal arbeide eller oppholde deg i Norge og ikke er pliktig medlem, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette kan gjelder for deg som f.