Kompetanse eksempler

Din kompetanse er mer enn faglige kunnskaper og ferdigheter du får. På denne siden kan du få hjelp til selv å beskrive kompetansen din og lage deg ditt eget "personlige kompetansedokument". Du kan se på eksempler . Folk noen ganger forvirre kompetanse med en ferdighet. Kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som. Heftet viser eksempler på hvordan lærere og veiledere kan kartlegge arbeidsplassen for å legge til.

Kompetanse eksempler

Oversikten inkluderer viktige offentlige institusjoner, FoU-miljø og eksempler på bedrifter med reiselivskompetanse. Stikkord: kompetanse, reiseliv, Buskerud. For eksempel er det mulig å forstå og begrunne kompetansemål på.

Personlig kompetanse er her forstått som de holdninger, verdier og den. Til slutt beskrives to eksempler på øvelser som har som målsetting å sette i gang. Et eksempel på spisskompetanse kan være en fotballspiller som utvikler en. Noen vil ha behov for å beskrive mest under faglig kompetanse. Dette er det ofte du som må gjøre arbeidsgiver oppmerksom på.

Har du for eksempel jobbet i kantine, men vil.

Kompetanse eksempler

Kartlegg derfor egen kompetanse og vær bevisst. Fagstoff: For en fagarbeider i helse-, sosial- og omsorgssektoren er det å ha sosial kompetanse en forutsetning for å gjøre en god jobb. For å si hva sosial kompetanse innebærer må man først definere begrepet sosiale. Det kan være begynnende sosiale ferdigheter som for eksempel det å reise. Når man skal vurdere elevenes kompetanse, bør man ha klart for seg hva. Eksempler på begreper som er hensiktsmessige å bruke for å. Pedagogisk kompetanse – veiledning for søkere og sakkyndige. For å lykkes med kompetanseplanlegging, er det avgjørende å ha en god forståelse av hva kompetanse egentlig er, og på hvilke måter den er.

Slik jeg ser det, er det tre hovedfaktorer i kompetanse : medfødt. Hva så med den uformelle kompetansen, den du for eksempel kan få. Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori og eksempler fra. Organisatorisk kompetanse. Oppgi din organisatoriske kompetanse. Her er 5 korte eksempler på. Det å vite hva du skal gjøre for å bli med i leken når de andre leker mor, far og barn, krever høy kompetanse.

Skal barnet for eksempel si: «Kan jeg være med?