Kolli flertall

Kva er eintalsforma av kolli ? Hvorfor heter det « kolli »i entall? Nynorsk: (eit) kolli – (dette) kolliet – (fleire) kolli – (alle) kollia. Bokmål: (et) kolli – (dette) kolliet. Derimot bruker vi flertallsformen i entall på ordet kolli, altså et kolli, kolliet. Det er egentlig feil, fordi det strengt tatt skulle hete et kollo, flere kolli.

Kolli flertall

Jeg leste en gang en artikkel hvor det ble brukt ordet "risiki" for risiko i flertall. Det heter kollo – kolli og vel også solo – soli om musikkstykker.

Særlige forhold ved flertall av fremmedord. Ved kolli har den opprinnelige flertallsformen fortrengt entallsformen et kollo i. Vi har én oversettelse av kolli i bokmål-engelsk ordbok med synonymer. Bøyelsen av hjemmel som substantiv. Siden hvert kolli med varer er pakket mer butikkvennlig, bruker. Fordelene er mange, og et klart flertall av medarbeiderne våre foretrekker å.

Kolli flertall

Hva heter kolli i flertall ? Sylfest Lomheim svarer på lytterspørsmål. Programleder er Ann Jones. Hvert enkelt kolli må ikke veie mer enn 32 kg eller mindre enn 2 kg.

Jeg reiser en del med golfbagger, ja ofte i flertall. Ordet kollega, heter faktisk "kolleger" i flertall og ikke "kollegaer" som svært mange sier. Så lærte jeg at det heter "et kollo" og flere " kolli ". Jeg mener nei, nettopp fordi det store flertall ikke reiser med. På toppen av alt manglet det en kolli bagasje som mannen eide. Rettens flertall peker også på at mannen tidligere har innført samme. Kolli (substantiv, intetkjønn, flertall ). Så, dette er hvordan du kan si " kolli " i. Vedtak: Forslaget falt mot 10 stemmer. Bevegelseshemmede har rett til å kjøre bil frem til.

Hvis du virkelig har kjempepriser burde du ikke avertere med det! Kommer i flere størrelser, kommer. Nu är man blott ett kolli att förvara Man slipper fisk när man är.

Kolli flertall

Et flertall ønsker omorganiseringer for å stå styrket til økt. Dermed kan Sp få flertall på Stortinget for sine krav med KrFs. I dag får jeg inn 70 kolli med godteri. Et utålmodig flertall i forbundsstyret ville ha flere aksjoner framfor å fortsette forhandlingslinjen med mot-.

Overraskelse 2: Gebyr for seteplassreservasjon (!). I Oslo for eksempel har et flertall i bystyret vedtatt å utvikle Fjordbyen.