Kof fil novapoint

Denne oppskriften viser hvordan man importerer en KOF – fil, setter opp en kjapp konverteringsregel, og deretter en tegneregel som har påskrift. Importere ESRI ASCII Grid. Hvordan kan man få et punktnavn med fra KOF – filen ? Hvis punktrækken i KOF – filen starter med 09_58 – fåes punktnavnene med som objektnavn. To succeed with the KOF -export you have to add some attributes for the mapping file between the model and the KOF -format, so the data you.

Kof fil novapoint

Filen er en sekvensiell ASCII – fil. Når du eksporterer til en fil vil du få en oppgave ( eksportoppgave) i. Note: Av angitte formater blir 03 format, Digit filer (DIG), DSFL filer, KOF, MOSS ( DAT og INP), Rutenettsmodell (RUT), Terrengmodell (TMG), TMOD og SOSI.

Bruk denne fremgangsmåten for å lese inn informasjon fra filer til Quadri-modellen. Du kan lese inn flere filer av samme type i én import. Det finnes få konverteringsregeler for import av SOSI- filer for kabler og ledninger. Da får du inn punktnavnene som objektnavn.

Konverteringsreger benyttes til å oversette informasjon fra filer og datakilder og inn til Quadri-modellens objekter.

Kof fil novapoint

Start import -verktøyet på vanlig måte, og velg DWG- filen som skal leses. Gå til Skriv til fil – Resultatet av et utvalg kan tegnes ut i tegningen som en tabell eller lagres til en fil i følgende format: TXT. Novapoint Survey has an advanced API, that can be used to create your. Mer konsistent håndtering av metadata. KOF file for import in Novapoint Design Software. Lagt til konverteringsregelsett basert på.

I Novapoint har en ikke mulighet for å klassifisere en punktsky. NYTT: Eksport til Quadri modellfil, der du kan eksportere deler av modellen. FORBEDRET: Diverse forbedringer for KOF import og eksport. Svar: I dialogen for filleserinnstillinger er det i nedre venstre et valg. Dersom du kjører AutoCAD parallelt med Novapoint Basis, kan du fra. NYTT: Utvidet utvalget for eksport av KOF – fil. Terrænmodellen kan importere og eksportere en række fil -formater. Funksjonen eksporterer VA-prosjektet til en SOSI- fil.

Bla til den katalogen filen skal eksporteres til og gi filen navn. Endre filene slik at de ikke er skrivebeskyttet og prøv igjen.

Kof fil novapoint

Svar: Det finnes ingen direkte eksport av referanselinje som gir KOF med eksempelvis 5 meters. Land XML – brukes for veidata fra Novapoint, konvertering til Trimbles format RXL skjer automatisk.