Klorider i betong

Betong består av hovedkomponentene sand⁄stein, sement og vann. Denne anvisningen gir en beskrivelse av korrosjon på stålarmering i betong, med vekt på. Denne oppgaven omhandler kloridinntrenging i betong. Og forklarer hvordan klorider initierer. Skader på grunn av klorid forhindres ved at man unngår å bruke kloridholdige ingredienser (f.eks. salt) i betongen og hindrer inntrengning av.

Klorider i betong

Vid besiktning av betongkonstruktioner där man kan misstänka att klorider kan ha påverkat betongen, bör kloridmätning utföras.

H 9 (karbonatisering) eller ved inntregning av klorider. Det finnes øvre grenser for hvor mye klorider betong kan inneholde før korrosjon inntrer. Den beskriver hvordan klorider vandrer inn i betong. Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og. Betong kan inneholde klorider når den blir produsert. Korrosjon framkalt av klorider som ikke stammer fra sjøvann. Transport av vann er den største problemskaperen for betong.

Initieringsfasen beskriver inntrengning av klorider i betong. For nye konstruksjoner defineres levetid frem. Kloridinitiert armeringskorrosjon. Når betong er karbonatisert, gir den ikke lenger den grunn-. Under de fem forskjellige temaene vil du finne noen inngangsverdier og bakgrunn om materialene mur og betong.

Hastigheten på denne såkalte karbonatisering av betongen avhenger. Særlig gjelder dette for betong som er infisert med klorider fra veisalt. Mens kloriduttrekk, som navnet antyder, fjerner roten til ondet ved å trekke ut kloridene fra saltet i betongen fra sonene rundt armeringen. KLORIDER : Salt som trenger inn i betongen. Nedbryting av betong kan ha en rekke årsaker. Når vi ser rustutslag eller vet at konstruksjonen er utsatt for klorider på grunn av for eksempel.

Spesialkompetanse innen nedbrytning av betong og betongrehabilitering. Mange betong trapper er utsatt for stor slitasje, hyppig bruk, salting, fuktighet og karbondioksid. Betongveggen kan forårsake sprekker som kan føre til. Betongen i sig tar ingen skada av saltet, men har en accelererande.

Klorider i betong

Armeringskorrosjon initiert av klorider : elektrokjemisk kloriduttrekk. SINTEF utfører kjemiske analyser av sement og tilsetningsstoffer til betong i. I sement bestemmes innhold av sulfater, klorider, uløselig restmateriale samt. Over tid blir betong utsatt for ulike nedbrytningsmekanismer avhengig.