Klorering av drikkevann

Som vannverkseier skal dere sørge for at drikkevannet som leveres ut til. Den relative betydningen av drikkevann som årsak til næringsmiddelbårne. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer. Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Desinfeksjon er avgjørende for å forebygge smitte via drikkevann, men kan også.

Klorering av drikkevann

Det har vist seg at klorering av humusholdig drikkevann kan. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bufret Lignende 4. Klorgass (Cl2) disproporsjonerer til klorid (Cl – ) og hypokloritt. Klordesinfeksjon, metode for sterilisering av drikkevann.

Tilsetning ( kloring, klorering ) selv av små mengder klor fremkaller oksidasjon av lett. Ved klorering av drikkevann kan klor reagere med organisk stoff og danne forbindelser som kan ha uheldige helsemessige konsekvenser. Med drikkevann menes alle former for vann som er bestemt til drikke.

Klorering av drikkevann

Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig?

Kan dette skyldes klorering av drikkevann ? Det er mulig, men på grunn av at antallet innbyggere i Rana er lite, kan. I den forbindelse kloreres drikkevannet som et forebyggende tiltak. Vi jobber med et prosjekt om drikkevann, og har gjennomført et prosjekt som går på å. IVAR behandler alt drikkevann slik at det skal være trygt og sunt å drikke. UV-desinfeksjon, pH-justering med lut og klorering. Men det skal det snart bli slutt på. Brennpunkt rettet blant annet søkelyset mot klorering av.

Han er ikke ukritisk til klorering av drikkevann, men siterer likevel en ekspert som. Ingøy Vannverk forsyner i dag ca 75 personer med drikkevann. Det er en økende erkjennelse blant fagfolk at man må bort fra klorering av drikkevann. I tillegg til å være kreftfremkallende inneholder klorert.

Andre bivirkninger av klorering er imidlertid. Tilførsel av klor til råvann kan gi noe avvik på lukt, og smak av behandlet drikkevann. Det kan nevnes at drikkevann fra Hjeldalen kan hentes inn på Statland svømmehall.

Klorering av drikkevann

Informasjon hentet fra forskrift om vannforsyning og drikkevann 01. UV-bestråling eller klorering. Innretningen har en lagertank for drikkevann, samt to dagtanker, totalt. Dette er effekter som oppstår etter lang tids eksponering. Kloring etter § 3 andre ledd skal utføres med anlegg montert før.

I Norge bruker vi svært lave klordoser. Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk. Som vi skal snart skal se vil ikke klorering kunne være.