Klor i brønn

Få satt opp noe rundt brønnen så det ikke renner rett nedi, kjøp klor fra noen som driver med brønnborring, det er ett "pulver" som man blander. Får du vann fra egen brønn må du passe på å fjerne forurensing i og rundt brønnen. Det er et generelt krav at alle brønner skal være sikret mot. Hvis det smaker klor av vannet, sier det noe om kvaliteten?

Jeg får vann fra en brønn i et område der det er påvist mye radon i bolighusene.

Klor i brønn

De fjerner ikke mikrober, men det meste av klor, humus, sprøytemidler. Ved rensing av brønn bør man være to – en som jobber og en som passer på. Ved desinfeksjon med klor ren bør det være fem ganger mindre.

Volumet av vann i brønnen beregnet på grunnlag av diameteren av brønnen og vannet høyde. Klorin eller tilsvarende) bruker man en del per 400 deler vann i brønnen. Sjokk klorering er praksisen med å slippe klor direkte i en brønn for å drepe koliforme bakterier og virus i vannet. Klor kan være flytende blekemiddel eller solid. Før en brønn tas i bruk bør vannkvaliteten undersøkes.

Rør godt rundt, og la det hele stå i. Her er det altså snakk om å desinfisere selve brønnen, ikke vannet i seg selv. I tillegg til klor og sulfater som gir vannet ditt en salt smak, kan det også være. Hvis du har en privat vannkilde, for eksempel en brønn, må du kanskje gjøre noe. Er brønnen forurenset, tilsetter vi klor i spylevannet for desinfisering. Vi utfører også rens av tilførsel og pumpeledninger med gjennomspyling av renseplugger. Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller. Drikkevann fra private brønner eller reservoarer er ikke underlagt de samme krav. Det kan være klor, dårlig smak, kjemikalier, tungmetaller eller ganske enkelt.

Men det vannet er sterkt behandlet, blant annet med klor. Ferskvann kommer fra grunnen, overflatevann via bekker, elver, basseng og brønner av mange slag. Vannet fra egen brønn kan for eksempel inneholde mer kalsium og jern. Overflatevann er mest utsatt for å ha høye humusforekomster, men man kan også finne høye verdier i brønner med tilsig av overflatevann.

Men over tid kan brønnen bli forurenset med bakterier og andre skadelige patogener. En effektiv behandling for dette er å bleke klor i brønnvannet, som vil.

Klor i brønn

Brønner i fjell og løsmasser, samt risiko for forurensning. Før vannet prøvetas bør grunnvann pumpes ut av brønnen over en periode på 3-5 dager.

Vann må kanskje kjøres inn i en periode, og da må vi som regel tilsette klor for å drepe. En god brønn er en brønn som ikke bare leverer rent vann, men som.