Kart over oljeplattformer i nordsjøen

Sokkelkartet gir og oversikt over alle utvinningsløyva på norsk sokkel. Heile kartet eller utsnitt av kartet kan lastast ned i pdf- og jpg-format. Utforsk kart over norsk sokkel og lag ditt eget kartutsnitt med blant annet felt, funn, lisenser, brønner, rørledninger og mer. Oljevirksomheten har de siste årene også satt sitt preg på Ølensvåg, hvor oljeplattformer ofte er inne for service og overhaling. Last ned riggliste med oversikt over posisjonar for mobile boreplattformer.

En oljeplattform er en konstruksjon satt sammen av et understell av stål eller betong.

Kart over oljeplattformer i nordsjøen

Norske oljeplattformer kart. Norge hverken på kart eller lister. Kart over olje- og gassfeltene på norsk kontinentalsokkel. Kartet Den norske kontinentalsokkel gir en oversikt. Oljemuseets Petroleumskart ble nedlagt 31.

Et oljefelt har flere oljeplattformer. Geologer som kan mye om stein og olje, kan lage kart over fjellet under havbunnen fordi de har informasjon fra seismikk. En person er hentet opp av sjøen, og en annen person fikk en fallende gjenstand over seg på riggen Maersk Interceptor rett før klokken 12.

Kart over oljeplattformer i nordsjøen

Kvar i terrenget går turen? Start ved Åndalsnes Skysstasjon, gå opp Jernbanegata og til venstre over brua.

Det er installert fem oljeplattformer på feltet. Teknisk Ukeblad har i litt over en uke hatt en spørreundersøkelse. Se hvordan dagens oljepris påvirker lønnsomheten til norske oljefelt i kartet over. Det vises dessuten kart over. I Figur 1 nedenfor gjengis kart med stasjonene inntegnet. Statistical parameters based on wind speed 10 m a. Oljeplattformer i nordsjøen på YR er best på langtidsvarsel.

På veggen henger et kart over norsk kontinentalsokkel, hvor de ulike. I tillegg til Ekofisk-feltet, Norges første oljefelt, består området av de. Nordsjøen fått utarbeidet en arealrapport for havområdet. Rapporten gir en oversikt over sikt over eksisterende kartleggings- og overvåkingsaktiviteter i. Kystverkets kart over Vats- og Yrkesfjorden. Kartet viser fremmed grantrær utenfor den naturlige utbredelsen til vanlig gran.

Innholdet spenner over hele bredden av fagstoff: landmåling. Det omfatter alt fra tunneler, store oljeplattformer og bruer til et enkelt bolighus.