Kan huseier nekte husdyr

Utleier kan ikke nekte deg å ha husdyr, så lenge det ikke går utover. Du må jo skjønne det at huseier nekter deg det hvis sønnen er allergisk! Leier leilighet med "ingen husdyr " i kontrakten – Kan kjæresten. Dyrehold i leilighet hvor det er forbud mot dyr? Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan.

Kan huseier nekte husdyr

Jeg kan med loven i hånd ta inn husdyr, til tross for at det står i. Ja, for du kan nekte å flytte når huseier ønsker å kaste deg ut pga brudd i. Huseier nekter meg å passe en hund – ingenting om. Kan utleiere nekte meg å ha husdyr ? Kan huseier nekte innekatt? Flere resultater fra forum.

Kan jeg nekte leieboer å ha hund på besøk?

Kan huseier nekte husdyr

Fellesforum › Anonymforum – Skravle Bufret 5. På samme måte som man ikke kan nekte leieboer å ha sin søster med. Lettere for deg som huseier, for da står det sort på hvitt hva som er lov. Er det frekt å kjøpe seg hund, uten å si noe til utleier. Synes det er så trist å urettferdig å ikke få lov å ha.

Noen her som leier ut leilighet? Bufret Lignende De har ikke lov til å nekte deg å ha hund med mindre det til bryderi for andre, naboer etc. Selvfølgelig kan huseier velge hva han vil ha i sitt eget hus. Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren. Hovedregelen er at huseier kan nekte utleieren å ha hund, sier advokat, Per. Mine leietakere har skrevet under på og godtatt "ingen husdyr ".

Det er faktisk ikke lov å nekte noen å ha dyr i leilighet lenger så lenge de. Borettslaget kan ikke uten videre nekte deg dyrehold. Dersom du har gode grunner til å ha dyr, og dyrehold ikke er til ulempe for utleier eller øvrige brukere av. Det kan derfor være lurt å få med i kontrakten eller særskilte husordensregler at det.

Husdyr Les mer om hva vi har skrevet om dyr her >>>>.

Kan huseier nekte husdyr

For å nekte dyrehold, må naboene dokumentere at dyret er til. Husdyrhold kan begrunnes ut fra sosiale eller velferdsmessige hensyn. Man kan avtale at huseier får tilgang til boligen, men hvis det ikke er avtalt er det strengt forbudt. Utleier må ha en særskilt grunn til å nekte, sier Aasen.

Det er dermed ikke noen som kan nekte deg å ha hverken burdyr eller andre dyr. Vi hedde de lenge, huseier la merke til dem, kommenterte det på en. Men ønsker ikke problemer med huseier, så har jeg loven på min side. Jeg har hørt noe om at man ikke kan nekte folk å ha burdyr og katt. Slik jeg har forstått det så kan ikke huseier nekte deg å ha akvarium. Kan man virkelig gi dispensasjon for en HUND, men ikke en katt? Naturligvis kan huseier nekte leieboer å ha hund.

Selv om de ikke bor i leiligheten nå, eier de den, og vil antageligvis bruke den til noe annet senere. Styret i borettslaget kan nekte fortsatt dyrehold dersom det godtgjøres at det. Klart gode grunner, og det skal fortsatt mye til for at dyreholdet kan nektes.