Jernbane i nord norge

Norge stiller seg positiv til samarbeid med Finland om en jernbane fra. En finsk-norsk jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes, som kan frakte. Interesse for jernbaneutbygging i Nord Norge har i løpet av de siste månedene utløst et stigende engasjement fra flere interessegrupper i. Framtidslandet i nord » er tittelen på første kapittel i Gunnar Grytås´ bok om Ofotbanens historie. Det var også navnet svenske.

Jernbane i nord norge

JERNBANE Og her nord, håper vi på at det en eller annen gang skal.

Fra starten av var denne. Det når bare ikke helt opp til topps og ut til havet. Her er det langdistansebusser som teller. På sikt kan en jernbane forlenges gjennom Finnmark og til den russiske storbyen Murmansk».

Hele landet vil nyte godt av en jernbaneutbygging i Nord-Norge. Nord – Norges første jernbaneanlegg var den første biten av Sulitjelmabanen.

Jernbane i nord norge

Milliardene den vil koste, kommer vi til å tjene inn fort, sa Terje Traavik, leder. Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid.

Jeg fatter ikke hvorfor ikke Norge i likhet med svenskene legge jernbane nordover. Det er nok mye av Norges befolkning som pr. Poenget med en ny jernbane i nord er at den skal frakte gods og varer. Nå kan det bli jernbane helt til Tromsø. Da trenger vi både raskere og bedre jernbane. Senterpartiet vil ha en integrert, offentlig jernbanesektor i Norge. Nordlandsbanen går mellom Trondheim og Bodø med variert og naturskjønt nordnorsk landskap. Nasjonen bygde ut veier, havner, båtruter, kraftnettet, telenettet.

Jernbane kan være en miljøvennlig løsning når. Det kjøres flere daglige. Narviks jernbanedirektør ». Arbeidet med en jernbane som binder hele Norge sammen har foregått lenge. På nytt er jernbane kommet på dagsorden i nord.

Jernbane i nord norge

Meningene er mange, ikke minst oppfatningene om hva man mener med jernbane i nord.

Kirkenes blir aktuelt senest når Nordøstpassasjen åpnes for internasjonal. Finland har vurdert jernbane til isfri havn i Norge på flere tidspunkter. Røykenesbukta – Aspebukta nord for Skibotn for å skipe ut. Finske myndigheter med samferdsels- og informasjonsminister Anne Berner i spissen ønsker økonomisk utvikling i Nord -Finland. Det meste av Norges jernbanenett kom til i andre halvdel av det nittende århundret.

Regjeringen gir to millioner kroner til undersøkelsen. Den skal finne ut om det lønner seg å bygge jernbane mellom Fauske i Nordland til.