Isolere tak på loft

Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket. Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Slik etterisolerer du tak innvendig og utvendig på loft. Isolering er energieffektivt og gir bedre komfort i boligen. Skråtak med massive sperrer av tre.

Isolere tak på loft

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden.

Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne. Det er mye å ta stilling til når du skal isolere taket. Om du har et ubenyttet loft, kan du spare masse penger ved å etterisolere det. Tak med kalde luftede loftsrom er en mye benyttet konstruksjon som man har gode erfaringer med, spesielt for småhus. Ulempene med en slik løsning kan være.

Kalde tak kan ha isolasjonen i takplanet mellom sperrene, eller en kan isolere i golvplanet, og dermed ha et kaldt loft. Slik kan du etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft. Det er mange som lurer på hva som er rikig og hva som er galt, når det kommer til isolering av gamle hus. Et spesielt populært tiltak er å isolere mot kaldt loft. Du kan selv isolere eller etterisolere forholdsvis raskt.

Etterisolering av tak og vegger på loftet. Har du et hus fra 80-tallet eller eldre, er det å la være å etterisolere et. Råte-, sopp- og muggskader på loft er en gjenganger. I vegger og tak på nyere hus er det som regel en dampsperre, det vil si tykk plast som. Jeg har et gammelt hus uten isolasjon i 2etg. Det er skråtak på sidene og flatt tak på midten.

Hvordan skal jeg best etterisolere skråsidene med. Skal snart isolere kaldloftet mitt. Jeg kommer trolig å bruke 30cm Rockwool i taket. Siden du har valmet tak er det vel ingen gavlvegger å sette ventiler i? I hus med kaldt loft er det vanligvis enklest å legge et nytt. Flate tak kan bare isoleres på utsiden, med andre ord i selve takstrukturen. Hvis du prøver å isolere et flatt tak på innsiden, vil det danne seg kondens mellom.

Isolere tak på loft

Snekker Otto viser deg hvordan du enkelt kan etterisolere loftet ditt. Noen centimeter ekstra isolasjon.

Varmluft stiger, og derfor er det loftsgulvet du får mest igjen for å isolere – dersom loftet fortsatt skal være kaldt. Skal loftet innredes, legges isolasjonen i taket.