Intern opplæringsplan lærling

Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæringen for å sikre at lærlingen får en opplæring som. I hovedsak vil en « intern opplæringsplan » konkretisere hva lærlingen eller. Som faglig leder og instruktør er dere lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Vise sammenheng mellom arbeidsoppgavene i bedriften og kompetansemålene lærlingen skal ha opplæring i. Gi lærlingen mulighet til å involvere seg i.

Intern opplæringsplan lærling

INTERN OPPLÆRINGSPLAN FOR LÆRLINGER I BEDRIFT. En lærling er en som har skrevet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid i bedrift, jf. BUA- lærlinger reiser til Spania. En intern plan er en utfyllende beskrivelse av når lærlingen skal få.

Trenger dere hjelp til utforming av intern opplæringsplan, kan Seksjon for. Gjennomføre program for nytilsatte. Utarbeide intern opplæringsplan for 1.

Intern opplæringsplan lærling

Personopplysninger til lærling. Planlagt gjennomføring av opplæring.

Inngår lærekontrakt med lærlingene og sørger for at alle nødvendige. Følger opp læreplan, intern opplæringsplan og opplæringsbok i henhold til de krav som. Normalt vil det bli satt som tilleggskrav at lærlingen skal arbeide med eit sett med oppgåver for å. Vidare skal opplæringa legge til rette for at lærlingen kan utvikle profesjonell. Arbeidsoppgaver i bedriften. Bedrift: Data AS Lærling : Lærefag : IKT-SERVICEFAGET.

Intern plan for opplæring. For å kunne ansette en lærling må man først bli godkjent som lærebedrift. Opplæringsplan for lærling : Læretid i fra: Hovedområder. Det stilles krav til dokumentasjon fra bedrift og lærling før,under og etter et lærlingeløp. Vi setter opp en intern opplæringsplan og benytter oss av en digital.

Hvordan er det å være lærling i Vestre Toten kommune? Lærlingen er ordinær arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og plikter som. Bedriften må utarbeide en intern opplæringsplan for bedriftens opplæring i faget.

Intern opplæringsplan lærling

Last ned skjema for intern opplæringsplan (PDF).

Du skal få vurdert din faglige utvikling underveis. Den har plikt til å lage en intern plan for opplæringen din og gi deg opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen eller den individuelle opplæringsplanen. Safir, internt administrasjonsprogram for lærlinger, bedrifter, tilskudd. Lage forslag til intern opplæringsplan for lærling.

Bedriftens interne læreplan fungerer som dokumetasjon for lærlingen.