Injisering av betong

Sto har produkter som er spesielt utviklet for å injiseres i betong med sprekker og hulrom, som forhindrer ytterligere skader på konstruksjonen. Fleksibel masse som både kan injiseres og reinjiseres i injeksjonsslange og – pakkere. Nipler (pakkere) til innboring for injisering primært i betong. Har du synlige sprekker i mur eller betong ? Grunnprinsippet for injeksjon er at hull bores i løsmasser, berg eller betong, og injeksjonsmidler presses inn i åpne porer og sprekker under trykk.

Injisering av betong

Man bruker vanligvis betong. Før injisering bør årsaken til sprekkdannelsene, ”bom” eller brudd klarlegges best.

Vi har kompetanse og utstyr til å tette sprekker slik at lekkasjen opphører. To-komponent lavviskøs epoksy til injeksjon av riss og sprekker i betong. Metoden kan utføres via forskjellig utstyr. Injeksjon kan foregå både i fjell og betong. På midten injiseres det med epoxy som har veldig lang åpentid og. Avdelingen har erfaring med alle former for betongrehabilitering, men har de siste 10 årene konsentrert. Ingeniør Habberstad AS løser utfordrende oppgaver innen vanntetting av betong og konstruktive reparasjoner av betongkonstruksjoner. Kristiansand Bygg utfører slike.

Glem ikke det innvendige trykket som oppstår ved injisering. HAG – Hydro Active Grout (tidligere kjent som TACSS) – fra DE NEEF Conchem i Belgia, er en er vannreaktiv polyuretan som brukes til injeksjon og vanntetting i. Betong lever et termisk liv, akkurat som alle andre materialer. Det vil si at konstruksjonen. Vi er din partner når lekkasjer i betong skal tettes.

Div typer injeksjon masse og pakkere, tykkfilms belegg, tilsetningsstoffer og betong. Vi har en sivilingeniør som beregner og lager prosedyrer om ønskelig. Stoltz Entreprenør AS har en egen avdeling for spesialentreprenørtjenester innen betongrehabilitering, og har mange års erfaring innen fagområdet. Det er i hovedsak i den sørlige delen av motorvegprosjektet mellom Os og Bergen at injiseringen har skjedd så langt. Injisering av riss, hulrom eller mellomrom. Ved injisering av sement fyller man opp sprekker og tomrom. Forinjisering utføres ved å borre.

Injisering av betong

NODIG NOR AS har mange løsninger for overflatebehandling av betong eller andre.

NODIG GEL INJISERING “NGI” er en en-komponent polyuretan. For- injisering : Uventet vanninntrengning og. I tilfelle hvor det skal injiseres i områder med vann under. Når Resfoam S injiseres og kommer i kontakt med vann øker produktet.