Impregnert treverk

Terrassebord leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. Impregneringen bidrar til at terrassebord. Det skal behandles som farlig avfall. Vanligvis trykkimpregnerer vi med kobbersalter (Cu). Erfarne brukere av trykkimpregnert spør oss ofte om kvaliteten er like god som før. Krom og arsen-salter forbudt. SFT får en del spørsmål om impregnert tre. Hvordan får jeg treverket til å vare lenge selv uten giftig impregnering.

Vil det duge å bruke dette hvis jeg maler det med impregnering for treverk eller må jeg kjøpe ferdig impregnert treverk fra en større forhandler? Trappevange impregnert 7 trinn. Gammelt (trykk) impregnert trevirke kan inneholde CCA (kobber og verstingstoffene krom og arsen) og tjærestoffet kreosot. Kreosot inneholder kreftfremkallende.

Mange huseiere velger å sette opp ferdige gjerder eller levegger i trykkimpregnerte materialer, på grunn av tåleevnen til trykkimpregnert. Selv om treverket er impregnert, har det godt av. Trykkimpregnert treverk er populært til utebruk, for eksempel til terrasser, plattinger – og gjerder. I Norden er det etablert fire impregneringsklasser for impregnert trevirke. Disse er basert på Norsk Standard NS-EN 351 – Tre og trebaserte produkters. Alt trykkimpregnert treverk må være tørt før man kan behandle det. Før betydde dette at man måtte vente et.

Før i tiden het det at du burde vente et år før du behandlet impregnert trevirke. Terrassegulv i trykkimpregnert treverk har lang levetid. Levetiden blir ikke nødvendigvis lenger om du behandler det med olje eller beis, men. Som alt annet treverk, må også terrassebord behandles. Treverket inneholder fullgod, langvarig og. Eksisterende konstruksjoner med CCA- impregnert trevirke kan fortsatt brukes.

Brukt trevirke kan bare gjenbrukes i næringsvirksomhet for nærmere spesifiserte. Alt impregnert treverk bør tørke minst et år (anbefales 2-3 år) før det kan overmales. Vaskes og skrubbes grundig med kraftvask, skylles deretter godt. Har satt opp et gjerde rundt eiendommen (type stakitt). Materialene som er brukt er impregnert trevirke, så sitter altså igjen med en del.

CU- impregnert trelast er trykkimpregnert furu av god kvalitet, og fås som kledning, konstruksjonsvirke, rekker og lekter, terrassebord, vannbrett og altanrekker. Eventuelle rester ev impregneringsvæske spyler du av med. Selv trykkimpregnerte gjerder må males. Men før du starter, må du passe på at treverket er helt tørt. Espen Bratlie, Samfoto, NTB scanpix. Stor iSEKK – impregnert treverk.

Henting av stor iSEKK med impregnert treverk.