Hvorfor ble berlinmuren bygget

Berlinmuren, mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. Jeg skal skrive om bakgrunnen for at den ble bygget. Altså hvorfor den ble bygget. I dette prosjektet tok jeg for meg berlinmuren. Først skal dere få høre litt om hvorfor muren ble bygget.

Hvorfor ble berlinmuren bygget

Hvilke konsekvenser dette.

Først åtte år etter diktatorens død ble muren som i ettertid har symbolisert den kalde krigen bygget. For vesten ble den symbolet på deres. Under den andre verdenskrigen ble Berlin utsatt for mange store flyangrep. Hvorfor ble muren bygget ? Det skjer i Berlin, hovedstaden i Tyskland. Det er mange tragiske historier knyttet. Operasjonen hadde kodenavnet Rose, og ble satt i verk for 50 år siden lørdag.

Hvorfor ble berlinmuren bygget

På få timer ble Berlin delt i to. Da det ble klart at muren falt kastet Unge Høyre-guttene John.

Mange av Herthas tilhengere ble boende på østsiden da muren ble bygget, og. Etter andre verdenskrig ble Tyskland delt i fire deler som ble styrt av seierherrene USA, Storbritannia. Byggingen av muren tok en skilsmisse med. Muren gjennomgikk flere endringer. Dette gjorde at forholdet mellom USA og Sovjetunionen ble enda dårligere. Før den ble bygget hadde mer enn 4 millioner flyktet til Vest-tyskland, mange flyktet. All trafikk mellom de to statene ble stengt over natta og den. Berlin muren ble bygget, tyskland ble delt i to.

Av betongrestene etter ett av husene som ble revet på ordre fra Israel, har han bygget et lite amfiteater som blant annet brukes. En mur som skilte Øst- og Vest-Berlin fra hverandre og hindret at folk i øst flyktet til vest. Drømmen om å reise i Øst-Europa ble født for flere år siden, da Svein og Lise var kolleger i studentavisa i Stavanger. I årevis hadde vi drømt om 9. De ble likevel hovedsakelig styrt fra SS sitt hovedkontor i Berlin. Marzahn, som ble bygget på et stort overrislingsområde i løpet av 70- og 80-tallet, var.

Jeg kommer til å vise levninger av Berlin-muren, grenseanlegg og forklare.

Hvorfor ble berlinmuren bygget

Alexanderplatz kan gi en forklaring på hvorfor denne staten brøt sammen. Hva kjennetegnet dagliglivet til DDR- borgere. Denne oppgaven er bygget opp rundt en realistisk forståelse av internasjonal.

Men hvorfor var det ikke motsatt, at arbeidsfolk i hele Vest-Europa stod i kø for å emigrere til DDR?