Hva leder ikke strøm

En elektrisk leder kaller vi et materiale som leder elektrisk strøm godt. Materialer som leder elektrisk strøm dårlig blir kalt isolatorer. Hensikt med dette forsøket er å finne ut hvilke materialer som leder strøm (ledere), og hvilke materialer som ikke leder strøm (isolatorer). Isolator er stoff som ikke leder strøm. I denne økta blir elevene kjent med begrepene lede og isolere strøm, og undersøker hvorvidt et utvalg materialer leder strøm.

Dette hjelper dem også å finne. Disse elektronene er i betydelig grad delokalisert, dvs. Derfor leder diamant ikke strøm. Hva skjer med sølv på aluminiumsfolie? Sølv er det metallet som leder strøm best, dernest kobber. Vi bruker imidlertid ikke sølv i ledningene, fordi det ville bli altfor dyrt. Ottos far, Håkon Sundklakk, som kom til oss og. Finne ut hva metallene er laget av og teste hvor bra de leder strøm.

I en ledning er det ikke ”elektrisk strøm ” som strømmer gjennom ledningen. Det er bevegelsen av ladde.

Hva leder ikke strøm

For å forstå den mer avanserte forklaringen, må vi gå inn på hva et elektrisk felt gjør. Jeg aner ikke hvorfor ting leder strøm eller ikke.

Men hva ligger egentlig bak? En halvleder er et materiale som i sin pureste form ikke leder strøm på en god måte, men som under visse. Hva forteller dette signalet? Elektrisk leder, stoff som kan lede elektrisk strøm, tidligere kalt. En slik inndeling er ikke alltid brukbar fordi et stoffs evne til å lede strøm. Fordi det er metall og at kobber leder nest best strøm. Så kan man jo legge til at sølv kontra kobber ikke er veldig merkbar forskjell når det gjeder lederevnen. Iallefall ikke i forsvar av prisen på sølv kontra kobber.

Ja, men det er forskjell på hvor godt de leder. Når en femte klasse kommer til, utvides området for hva man trodde skulle. Mens metaller leder strøm godt, kan ikke isolatorer lede strøm i det. Plast er en veldig dårlig leder, og derfor bruker vi plast slik at vi ikke får strøm i oss.

Hva gjør at elektronene beveger seg? For å forklare hva dette er, må vi gå litt dypere inn i materialfysikken. Hensikten med motstanden er da å sikre at lysdioden ikke får mer strøm enn den tåler. Her vil vi da først bruke testeren til å sjekke hva som leder strøm.