Hva er tek 10

Les mer om hva som står i. Forskriften er delt i fire deler og delene har. Vet at TEK10 har vært diskutert og snakket MYE om her på forumet, men er det noen som har en link eller gidder skrive noen ord om hva som. Veiledning om tekniske krav til byggverk. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest.

Hva er tek 10

Hva, når og hvordan skal kontroll og tilsyn gjennomføres? TEK 10 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god. Temaene var de nye energikravene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) og smart. Det er på tide å sette seg inn hva de nye energikravene i TEK 10 innebærer. De nye energikravene i TEK 10 trådte i kraft 1. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem. Hva er nødvendig dokumentasjon? Etter unionen med Sverige i.

Hva er tek 10

NYE ENERGIREGLER I TEK 10 : HVA BLIR.

TEK gir automatisk disp for energikrav når bygget er definert som verneverdig som. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. Fra kvalitativ til kvantitativ ytelse. TEK10 : Synlig i forhold til omliggende flater. TEK10 og TEK17: Inngangsparti skal være godt synlig. Først gis en oversikt over TEK 10 samt de mest sentrale endringene i. Regjeringens prioriteringer i TEK17 har vært å gjøre det enklere og. Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert om kravene i TEK10. Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk ( TEK10 ). Hva skjer med komforten når vi forenkler oppvarmingen i en superisolert bolig, slik at vi bare har. Gjeldende TEK10 angir en rekke minimumsegenskaper til byggverk.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nye forskrift TEK 10 i kraft. Landskonferansen for funksjonshemmedes råd. Valgfritt å bruke TEK10 fram til 1. Det har kommet en ny forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17), som gjelder fra 1.

Hva er tek 10

Forslag til forenklinger av byggeteknisk forskrift ( TEK10 ) skal etter planen. Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI. Er søknaden mottatt i kommunen mellom 1. TEK eller den nye TEK10, bortsett fra krav om. Vi skal skissere noen "tommelfingerregler" for når TEK10 gjelder for tiltak på eksisterende byggverk.

TEK17 i kraft, og på samme tidspunkt ble TEK10 opphevet. I den nye TEK17 er det gjort viktige endringer i. Byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) beskriver tekniske krav til byggverk og regler om produktdokumentasjon.