Hva er hensikten med 5 sikre?

Her ligger eksempler å dette. Før man tar å måler anlegget eller setter på spenning, skal det kontrolleres visuelt, om anlegget er i bra stand, at det ikke er. Nedlastbare veiledninger og skjema for dokumentasjon av risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring. Nelfo- ElsikkerhetsdokuMENTAsjon. Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg. Her er det beskrevet en enkel måte å utføre målinger med multimeter for å kvalitetssikre praktisk arbeid i. Skole og leksehjelp: Er det bare isolasjonsresistans som skal utføres spenningsløst? Disse punktene utgjør det vi kaller sluttkontroll og danner grunnlaget for dokumentasjonen som kreves i henhold til forskriftens (FEL) §12. Dører låst og nøkler levert.

Sluttkontroll på elektrisk anlegg. Uten strøm : Stemmer all dokumentasjon med koblingen på stativet. Flere ganger i året arrangerer Otra Norge kurs i verifikasjon og sluttkontroll for installatører over hele landet. Det skal gi deltakerne trygghet for. RAPPORT FRA RISIKOVuRDERING. Veien videre …… Sjefingeniør Jostein Ween Grav. Direktoratet for samfunnssikkerhet og.

Det er i tillegg utarbeidet en risikovurdering og sluttkontroll. Monterer en ny stikkontakt på en eksisterende kurs, tilkobles eksisterende stikkontakt. Må jeg da måle kontinuiteten i jordlederen fra ny. Synes du dette virker spennende?

Ta gjerne kontakt, så forklarer vi hva dette går ut på. Vi kan også vise frem dette. Kurset kan arrangeres på forespørsel. Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko. Guldager fra Infratek Elsikkerhet på et montørmøte hos Hako.

Hvorfor finner dere ikke. Elektroentreprenøren skal ved sluttføring av anlegget utføre sluttkontroll, teknisk dokumentasjon og utstede en samsvarserklæring. Gjennomgang av kravene til sluttkontroll av elektriske installasjoner og hvor disse. NB pass på å frakoble elektronikk. Er spenningen kontrollert? Er SELV og PELV kurser kontrollert? NB: Dette vedlegget er ment som en mal og beskriver struktur og innhold til rapport fra sluttkontroll. Flomlys idrettsanlegg – Minnesund.

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (se $ 12). Alle våre montører er utstyrt med instrumenter for utføring av forskriftsmessig sluttkontroll. Dette legges til grunn ved utarbeidelse av samsvarserklæringer.