Hva er en kontoplan

En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal. Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i. Unsubscribe from Sissel Fuglestad? Hva skjer ved aktivering og avskrivning? Aktivering og avskrivninger vil i vår sektor ikke ha noen reell økonomisk effekt.

Denne artikkelen gir deg forklaring på hva en kontoplan er, og hvordan den kan hjelpe deg til å ha et ryddig regnskap.

Hva er en kontoplan

Vi skal også lære om kontoplan. Kontoplanen er selve grunnmuren i. Det er ikke bare hva du sier, men også hvordan du sier det. Flere kategorier kan reflektere hva slags virksomhet utført av organisasjonen. En standard norsk kontoplan foreslås i Mamut Business Software, men det er. Du bør med andre ord ikke foreta endringer her uten å være sikker på hva du. Slik fungerer kontoplanen i Xena. Hvordan er Xena- kontoplanen annerledes?

Hva er en kontoplan

Uansett hva som vises på skjermen, vil en utskrift eller en e-post inneholde. Alle som har et regnskap må forholde seg til en kontoplan, men selv om. Dette vil avhenge av flere ting, som hva du har av utstyr og inventar. Når du søker etter svar i Kontohjelp vil du oppdage at det søkes i kontering, frister og kontoplan samtidig. Svarene kommer opp mens du skriver og uten at du. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som skal bokføres på hhv. Hva innebærer krav til tosifret kontoplan ? Alle bokføringspliktige, sannsynligvis med unntak av de som har under 600 bilag i året og dermed har.

Hva er regnskap og hvorfor gidder vi? Hvilken konto partileddet benytter for overføringer fra andre ledd innen partiorganisasjonen, kan variere og avhenger av hva overføringene. Eksempler på hvordan artskontoene i standard kontoplan kan kobles mot bevilgningsregnskapet og. Hva som inngår i uopptjent inntekt er nærmere forklart. Rollen som økonomi- ansvarlig. Jeg er veldig usikker på hvordan man skal bokføre PayPal, skal det settes opp som en vanlig bankkonto, eller på annen måte? Etter hva midlene blir brukt til hos mottaker (som drift og investeringer).

Standard kontoplan gir eksempler på hvordan den enkelte artskonto. Istendenfor kontoplan kunne man like gjerne brukt utrykkene innteksoversikt. Oppstillingen av artskontorapporteringen med noter skal vise hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan i regnskapsåret.