Husordensregler støy

Borettslaget har ofte behov for å regulere hvor mye støy som skal tillates, og dette har borettslaget adgang til i vedtekter og ordensregler. Husordensreglene kommer i tillegg til borettslagets vedtekter og utfyller disse. Ingen former for forstyrrende støy er tillatt mellom kl. Dette for at andre beboere kan informeres om hvilken type støy de kan. Standard ordensregler for boligselskaper. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 23:00, varsles beboerne i tilstøtende boliger i. Ved innflytting, modernisering eller.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene, og disse varsles alltid. Men det er diskutabelt om støy fra gressklipper er utilbørlig larm. Selskap eller annen aktivitet som vil medføre mer støy enn normalt etter kl 23, skal varsles til naboer i god tid på forhånd. Port og ytterdør skal vare last i tiden.

Det er kommet inn meldinger om veldig høy musikk utover kveld og natt i borettslaget.

Husordensregler støy

Det minnes om borettslagets husordensregler og skal det. Nedenfor finner du husordensreglene. Meld fra til naboene dersom du skal ha en fest som kan medføre mye støy eller vil vare utover de. HUSORDENSREGLER FOR HUSEBYGRENDA BORETTSLAG. Unngå unødig bråk i leiligheten og annen sjenerende støy i huset eller utenfor naboens. Disse ordensregler gjelder uavhengig av eierform. Musikkøvelser, snekring og banking eller annen sjenerende støy er ikke tillatt etter kl 21.

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter. Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes. Eventuelt vedlikeholdsarbeid hvor støy er et problem, skal legges til ukedager. Spilling av høy musikk eller annen sjenerende støy på balkongen tillates ikke. Klager på brudd på husordensreglene skal rettes skriftlig til styret. Det skal være ro i leiligheten mellom kl.

Kraner eller WC som lekker eller lager støy må snarest bringes i orden. Om du er bosatt i Borettslag gjelder i tillegg Borettslagets ordensregler. Ved planlagte aktiviteter som vil kunne medføre støy ovenfor overnevnte tider bør varsles overfor naboer. Varsel kan enten være oppslag eller lapp i postkassen. Banking, boring, høy musikk og annen støy er.

Boligsameiet Hagegata 31 skal være et godt sted å være for sameierne, deres familier og andre brukere av eiendommen.