Husleieloven kontakt

Nyttig å vite om husleieloven : Vi er uenige – hvem. Hvor kan jeg ta kontakt for å få råd og veiledning? Ta kontakt med Likestilling- og diskrimineringsom-. Vår leiekontrakt følger husleielovens bestemmelser og har vært på markedet i over 20 år. HTU- forskriften gir regler om Husleietvistutvalgets (HTUs) saksbehandling. Husleieloven gir regler om partenes rettigheter og plikter i leieforholdet.

Husleieloven kontakt

Denne leiekontrakten regulerer sammen med husleieloven leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende.

En avtale om bruksrett til husrom mot vederlag omfattes av husleieloven. Da plikter banken å kontakte utleier og varsle at depositumet blir utbetalt om 5 uker. Kommunen har også et visst ansvar for at husleieloven blir fulgt når den formidler kontakt mellom en privat utleier og en leietaker. Loven kan ikke fravikes til ugunst for en privat leietaker, men i næringsleieforhold kan det. Brosjyrer og husleie loven og rettigheter du og utleier har, finners på:. En enkel oversikt over husleieloven og dens aller viktigste punkter for deg som leier bolig.

Husleieloven kontakt

Dommere: Bergsjø, Noer, Utgård, Endresen, Schei. Saken gjaldt fastsettelse av gjengs leie etter husleieloven § 4-3. Leietaker leide i utgangspunktet en leilighet. KMD) har foreslått endringer i husleieloven som kan få stor betydning for utleierne.

Reglene for når utleier kan heve en leiekontrakt er lovfestet i husleieloven § 9-9. Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende samtale. Virke for juridisk bistand. Utleier handlet i strid med husleieloven § 1-8 andre ledd. B kontakt med A per telefon, og det ble avtalt visning av en. For mer informasjon, kontakt Hans Christian Sandlie eller Åsmund. Man bør uansett kontakte utleier så fort som overhode mulig. Der franchisetager leier lokalet direkte fra gårdeier, vil leieforholdet reguleres av husleieloven, og franchisetager bør da la seg bistå av.

Leie av bolig reguleres av leiekontrakten og husleieloven. Er man i tvil om boligen er godkjent, bør man ta kontakt med kommunen. Ved årsskiftet ble husleieloven utvidet med en paragraf som forbyr. Kontakt oss på telefon, epost eller sms, vi svarer innen 24 timer!

Er leieavtalen sagt opp, må dessuten fristen for å protestere mot oppsigelsen etter husleieloven § 9-7 være utløpt uten at leieren har protestert, eller oppsigelsen.