Husdyrregisteret småfe

Skjemaet benyttes ved etablering av nytt godkjenningspliktig eller registreringspliktig dyrehold, eller ved endringer i dyreholdet som ny eller ombygd. Denne plikten gjelder ikke for svin. Matloven stiller sporingskrav for både storfe og småfe i Norge. Alle forflytninger skal rapporteres til. Registrering av dyrehold med småfe. Hver gang småfe overføres til et nytt dyre- hold i Norge.

Husdyrregisteret småfe

Viktige forskrifter: Her finner.

Storfebønder som ikke melder inn. Her får du en kjapp oversikt over reglene for merking av småfe. Husdyrregisteret og Mattilsynets. Småfe : Regelverket for sporbarhet av småfe stiller krav om at dyrehold med. For storfe og småfe skal øyremerket vere godkjent av Mattilsynet. Her kan det søkast dispensasjonar for overføring av småfe, sendast melding om flytting av småfe.

Merking og registrering av storfe er blitt bedre.

Husdyrregisteret småfe

CAEV) er svært like og kalles ofte med en fellesbetegnelse småfe-. Merk at dersom du har søkt produksjonstilskudd skal du ikke. Transportdokument for småfe og svin. Slakt av storfe, småfe eller gris som forurenses betydelig under.

Overvåknings – og kontrollprogrammet for småfe er resultat av internasjonale forpliktelser gjennom. Vinterslaktingen av småfe er godt i gang og vi har gjennomført 2 slaktedager så langt. Kvål og da oppstår det avvik i husdyrregisteret. Unngå forbud mot å slakte dyr – Oppdater husdyrregisteret innen fristen. Småfe som importeres fra utlandet merkes med lakserøde øremerker, ett for dyr fra EØS.

Innsamlede data kobles til andre registre for å kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter. Mattilsynet vil minne om at døde småfe og storfe skal leveres til kadaverbil. Føremålet er å syne verane fram for autoriserte dommarar. Dei vil vurdere dyra og kåra dei beste.

Med bakgrunn i nedgang i gjennomsnittsvekter på gris og småfe, ble. Ommerking av småfe som opprinnelig var tenkt slaktet før de ble 12 måneder gamle og verken var beregnet på samhandel eller eksport til. Hva som vil gjelde for småfe er enda uklart sier de hos Fylkesmannens avdeling for. Godkjent i husdyrregisteret. For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl.

Husdyrregisteret småfe

Som ledd i overvåkningen av TSE hos storfe, hjort og småfe skal:.

Etter at dette var vedtatt, måtte husdyrregisteret og merkeregisteret. Overgangen til elektronisk merking av småfe er ein liten revolusjon som.