Humusfilter

Produkt- og bestillingsinformasjon kan du laste ned her: Humusfilter. Kategori: Vannrensesystem. Humus ger gult vatten och består av förmultnade växtdelar. Det förekommer oftast i grävda brunnar men kan även förekomma i djupborrade brunnar.

Har du anmärkning på Cod-Mn i en vattenanalys är detta rätt filter! Humusfilter HM-20 renar brunnsvatten från missfärgning som beror på ytvatteninläckage. Om du har anmärkning på kemisk syreförbrukning (Cod-Mn) i din. Humus är organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet och omvandlat. Hög humushalt kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig. Profinor as – Vannbehandling, filtrering, separering, desinfeksjon. Man kan lösa problemet med ett Humusfilter som reducerar halterna av humusämnen, partiklar samt lukt smak och färg. För att vara på den säkra sidan bör även.

Humusfilter i serie XH benyttes for boliger, gårdsbruk og mindre næringsbygg hvor vannet har høyt innhold av humus. Overflatevann som inneholder humus får. Avlägsnar höga halter av humus (förmultnade växtdelar). Vattenrenaren består av en filtertank för jonbytarmassa samt en tank för salt. Används när vattnet är färgat av ytvatten. Komplett och färdig för installation.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av. Søk humusfilter østlandet på kart. Humusfilter filtrerar humusämnen (Humus är nerbrutna växt- och djurdelar i förnan, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat.) Dessa filter.

Vattenfilter mot Humus – missfärgat Humus (COD-Mn) i för höga halter tyder på att det läcker in förorenat ytvatten i din brunn. Du märker det på dålig smak, lukt. Ett helt nytt humusfilter med mycket hög reningsförmåga. För vatten med organisk färg samt organiskt bundet järn. Denna typ av filter användes när vanligt aktivt.

Hej Vi har nyligen byggt ett hus, borrat brunn, 70 meter utan vatten, tryck för vatten o fått 450 tim liter. Nu när vi flytta in har vi då brunt.

Humusfilter

BWT Princess Midi-EH, Turbo-EH, Midi-EHA. BWT:s helautomatiska humusfilter med elektronisk programstyrning finns i olika utföranden.

Benyttes i husholdninger, industri og mindre vannverk.