Helse utdanning på nett

Styrk din kompetanse med en relevant og fleksibel fagskoleutdanning. En nettbasert utdanning er mulig og fører frem til en utdannelse. Med en helsefaglig utdanning, vil du kunne gjøre en stor forskjell og bety mye i og for andre. Bjørknes Høyskole tilbyr Medisin grunnfag som nettstudium.

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i.

Helse utdanning på nett

Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Studier, skoler og studiemuligheter. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ERNÆRING OG.

Vi tilbyr kurs i akupunktur under fødsel som nettkurs. Bufret Lignende NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Alt innen skole og utdanning. Vil du lære å bruke ny teknologi i helse – og omsorgsyrker?

Helse utdanning på nett

Med utdanning innen helse – og sosialfag kan du utgjøre en forskjell for mennesker. Dette studiet kvalifiserer deg for arbeid med oppvekst, helse og mat innen flere bransjer. Utdanningen gir deg både teoretisk kunnskap og. Kurs, etter- og videreutdanning.

Bibliotek, arkiv og informasjonsfag. Kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn. En utdanning på nett ved BI gir deg akkurat det samme vitnemålet som ved. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, klasserom på nett eller.

Fagområdet omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høgskole som ønsker. Ved Høgskolen i Østfold tilbyr vi to nettstudier som er gratis og som kan gi. IKTMOOC er rettet mot de som har en pedagogisk utdanning for. Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg. Helse – og sosialarbeidere, Pårørende, Pedagogisk ansatte, Personer uten helsefaglig utdanning. Fagskolen Aldring og helse, Demensomsorg og alderspsykiatri. For å øke seksualkunnskapen i både utdanning og arbeidsliv, tilbyr HiOA et nettkurs i seksuell helse og rettigheter.

I denne kursoversikten finner du utdanning i ernæring og kosthold samt kurs i.

Helse utdanning på nett

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Videreutdanning i eldreomsorg – med vekt på psykisk helse.