Hekk mot privat vei

Private hekker og trær langs offentlig vei. Sjenerende beplantning og gjengroing av arealer. Hvordan drifte og følge opp. Frisikt og hekk i privat vei. Vi har vår tomtegrense inn langs privat vei på nabotomt. Plant en 2 meter høy hekk mot veien, slik at de som kjører forbi ikke ser når ungene.

Hekk mot privat vei

Høye hekker og annen vegetasjon har skyld i mange ulykker. Om det er vegetasjon fra privat eiendom som vokser inn over. Har du trær som vokser ut over vei eller gangbane bør du se til at det finnes. Dersom du har avkjørsel mot veien skal ikke vegetasjonen være høyere enn 80 cm. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en. Mange dødsulykker skyldes dårlig sikt, og ofte er det hekk, busker og.

Hekk mot privat vei

Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei. Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle? Hvis bilistene ikke ser hva som. Flere og flere av oss lar hekken gro seg rekordhøy eller bytter den ut.

Hagen er privat område der man skal kunne sitte og spise eller sole seg. Regler for planting av hekk mot nabo. Skal plante hekk mot nabo. Loven gjelder bare for gjerder mellom private eiendommer. De fleste forstår at hekk, trær, busker og annen vegetasjon, samt.

Tilstand eller tilhøve som strider mot nokor føresegn i §§ 2-5, har grannen krav på vert retta. Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. De private veiene utgjør en stor del av skoleveiene på Nesodden, og det er. Hekker og mindre busker plasseres i formålsgrensen og minimum to meter fra veikant.

Dersom eiendom som grenser mot vei har trær som strekker seg utover. Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn 1,5 meter. De må heller ikke hindre fri sikt i trafikken. Dette gjelder både ved gatehjørner.

Hekk mot privat vei

Klipp enten hekken din slik at den holdes under. Så ønsker du å holde hekken din pen, passer du på å klippe den slik at det. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du. Vegetasjonen på privat eiendom er derimot noe vi trenger din hjelp.

Hekk, busker og trær vokser raskt både i høyden og bredden. Mot høyre: 4 meter fra veikanten. Langs tilstøtende vei skal siktlengde i meter tilsvare hastighet. Trær, hekk og busker kan komme i konflikt med regler om av avstand til vei. Avkjørsel fra privat eiendom.

Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker.