Heidrun plattform kart

Utforsk kart over norsk sokkel og lag ditt eget kartutsnitt med blant annet felt, funn, lisenser, brønner, rørledninger og mer. Kartet Den norske kontinentalsokkel viser mellom anna alle felt, funn, tildelte område og område som er opna for leiting per 18. Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. På topp ti-listen finner vi åtte. PLATTFORM : Veslefrikk-plattformene i Nordsjøen utanfor Bergen produserer.

Heidrun plattform kart

Figur 5 Typiske sporingskart for fiske med bunntrål og annet fiske 3. Kart over olje- og gassfeltene på norsk kontinentalsokkel.

Vi er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner. Plakat med et fotografi av Oseberg plattformen under drift i. Ullerud on En verden av naturtyper. Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Bloggen har fått ny platform ! Når jeg kartlegger må jeg kjenne artene for å vite hva slags naturtype de indikerer.

Heidrun plattform kart

Nedbør siste uke Døgnnedbør i millimeter. Wintershall Norge lisenskart. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via. Last ned oversiktskart over felt, landanlegg og rørledninger som vi har myndighetsansvar for.

Sylthe og flere, som sentrale personer i arbeidet med å sette Kristiansund på kartet i oljesammenheng. Han har over 100 arter fanget bare i Norge, over 500 trofeèr i. Siden da har det blitt produsert nesten en milliard fat olje. Det var ikke mange som hadde erfaring med o- kart tidligere, men jeg er. Kartutsnitt som viser prospektene Maradona og Zico i PL435. Senere har Aibel hatt store arbeider for ABB innenfor offshore vind plattformer. LIVE KART OVER ALL INTERNASJONAL SKIPSTRAFIKK.

Kva er spesielt med plattformen på dette feltet 3) Kvar ligg Trollfeltet? Kva spesiell teknologi var. ALLMA blir markedets desidert kraftigste kartverktøy, mener Trond Harald Sand, som er. En mulig Android- plattform vil også utredes sammen med øvrig. Mann viser på kart hvordan strømmene kan ødelegge miljøet.

Heidrun plattform kart

Du søker: Nornefeltet kart. Kortstokken inneholder kort med informasjon om 48 plattformer på norsk sokkel.

Norskehavet, for å enkelt kunne se hvor hver enkelt plattform er på kartet.