Handel og kontor lønnstrinn 6

FAGLÆRTS LØNN (etter gjennomført skole og opplæring i bedrift) pr time pr måned. Dette gjelder lønnstrinn 6. På trinn 6, det høyeste nivået, økes lønna med 7. Noen som vet hvilket lønnstrinn jeg skal være på, og evt hvordan jeg kan finne ut av dette? Det bør i utgangspunktet være lønnsforskjell mellom lønnstrinn 6 og. Lønnstrinn 6, Kr 190,26, Kr 30.

Handel og kontor lønnstrinn 6

Endre er usikker på om han har riktig lønn.

Krav på lønnstrinn Diskusjon. Flere har fortalt meg at de har gått opp i lønn pga dette og men jeg. Hvis den gjennomsnittlige arbeidstid pr. Egenmelding og lønn under sykdom. Har du jobbet over 6 år i butikk lander du på lønnstrinn 6. Jeg hadde aldri tatt en jobb hvor de ikke fulgte tariffen til handel og kontor.

Jeg er på lønnstrinn 4, mannen på trinn 6.

Handel og kontor lønnstrinn 6

Bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn. Handel og Kontor i Norge på den andre side. Grunnlag for beregning er nyutdannet fagarbeiders lønn i bedriften, jfr. Begynnerlønn skal ikke være lavere enn lønnstrinn 6. Minstelønnssatsen for lønnstrinn 6 heves med kr 244,- per måned og.

Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr. Se de nye minstelønnssatsene i bilag 1 ( handel, kontor og funksjonær). Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative. Lønn for ansatte i varehandel, 1. Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon. Jeg tror det er samme lønn som de får på Rema også, for det var "tett oppunder 145 kroner i timen med full ansiennitet". Hvis jeg melder meg inn i Handel- og kontor, vil de sjekke opp noe rundt min.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag mottatt et såkalt områdevarsel. Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming. Antall eksamensdager under pkt. Saklistas punkt 3 —Innstilling fra komitéen for regulering av lønn for LOs tillitsvalgte. For ansatte med 6 måneders prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist.

Handel og kontor lønnstrinn 6

Det var i overenskomstens ordlyd ikke. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – hvor jobber kvinner og menn? Lønn og inntekt – to ulike begreper 48.

Som nyansatt (uten tidligere praksis) vil en ha lønnstrinn 17, etter 1 år lønnstrinn 18, etter 3 år. Videregående skole, gjerne handel og kontorlinje.