Grunnboksutskrift

Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede utskrifter av tinglyst eller registrert. Se priser og veiledning for bestilling av grunnboksutskrift. Du kan gjøre oppslag på internett eller bestille en grunnboksutskrift fra hvilken som helst. Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og skrive under for hånd i.

Grunnboksutskrift

Hvis du ønsker å få en oversikt over alt som er tinglyst på eiendommen kan du bestille en grunnboksutskrift. Da får du tilsendt en liste som. Hvis du vil ha en oversikt over alt som er tinglyst på en eiendom kan du bestille en grunnboksutskrift på Ambita Infoland.

Der søker du enkelt opp eiendommen. Elektronisk bestilling av grunnboksutskrift. Ei grunnboksutskrift gir ei kort oversikt over kva dokument som er tinglyst på eigedommen. Utskrifta viser mellom anna.

Grunnboksutskrift

Om grunnboksutskrift og tinglyst dokument. Innføringen av e-tinglysing gir nye grunnboksutskrifter. Her ser du hva du kan forvente.

Av fagsjef Margrethe Røse Solli, juridisk avdeling i. Bruk Proff Forvalt som din portal til grunnboken på nett eller til å bestille grunnboksutskrift. Hopp til: navigasjon, søk. Hvordan forstå et grunnboksblad. Et grunnboksblad sin inndeling. Grunnboksutskrift, eksempel. En kort veiledning om hvordan man henter ut grunnboksutskrifter via seeiendom.

En slik digital innsynsløsning vil spare både. Det er dermed mulig å bestille bekreftet grunnboksutskrift via Se Eiendom, samt å hente ut elektronisk, ubekreftet grunnboksutskrift. Det blir kun utført triviell validering av epostadressen. Matrikkeltype G for gammel, N for. På en grunnboksutskrift vil du finne en liste over hvilke rettigheter og heftelser som knytter seg til en bestemt eiendom gjennom stikkord og små utdrag av det.

Grunnboksutskrift

Dette er Statens kartverks tjeneste med informasjon fra matrikkel og grunnbok.

Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Du kan raskt og enkelt bestille en grunnboksutskrift på Infoland. For pantattest og annen registerutskrift som gjelder grunnboka eller kratledningsregisteret betales et.