Gravemelding privat grunn

Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og. Bufret Lignende Bli ny bruker privat. Ved å tilby en samordnet tjeneste kan vi tilby. Søknadsskjema, graving på privat grunn sendes til Skien kommune. Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for.

Som veg regnes også fortau.

Gravemelding privat grunn

Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Dette gjelder uansett offentlig eller privat grunn. Rutiner for gravemelding : Hvor det skal graves. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.

Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades. Skjema for gravemelding fylles ut og sendes på epost til Siljan. For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om. Søknaden videresendes av Alta kommune til Kraftlaget, Nornett og Statens vegvesen. I bransjen kalles dette gjerne gravemelding.

Gravemelding privat grunn

Ja, man må ha gravemelding på privat grunn også. Skjemaet er utarbeidet med fokus på kommunale veger, men skal også fylles ut etter beste evne på privat grunn også. Graver, her antagelig et.

Nedre Eiker kommune er tilkyttet gravemelding. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier. Det er gravemeldingsplikt i hele Flakstad kommune, og alle som skal grave i offentlig eller privat grunn må søke gravemelding. Når du skal utføre arbeid på offentlig veg- og gategrunn må du søke Bergen kommune om tillatelse.

Hensikten er at arbeidene gjennomføres på en effektiv og. Tiltak på privat grunn, som ikkje er søknadspliktig etter plan- og bygningslova treng du ikkje løyve for, men du er ansvarleg for å gjere reie for kvar kablar, vassrør. Bodø bystyre har i møte 08. Det vil bli krevd én gravemelding per gate gravearbeidet omfatter. Skal det graves i annen kommunal grunn ? Søker må selv sørge for godkjenninger for kryssinger av privat og offentlig grunn. Før måtte alle som skulle grava, levera gravemelding til Stord kommune.

Følgende arbeid på kommunal vei og grunn trenger tillatelse fra kommunen:. Kommunalteknikk, Bjørn Finnestad.