Granitt dannelse

Granitt er en magmatisk dypbergart som vesentlig består av mineralene. Granitt dannes kun i kontinentskorpen og ikke i havbunnskorpen – bergarten er. Dannelse : Sakte størkning av smelte på stort dyp. Farge: Lys (hvit, gul, grå, el. rosa). Tekstur: Grovkornet krystallinsk. Når slik smeltemasse størkner, dannes forskjellige bergarter etter sammensetningen på. En "ekte" granitt består av to typer feltspat (plagioklas og kalifeltspat) og minst 20 % kvarts.

Som regel er det også noen andre mineraler, slik. Både granitt og larvikitt er navn som brukes på mange forskjellige bergarter, ofte feilaktig som en samlebetegnelse. Spesielt granitt brukes som. Denne spesielle varianten av granitt kommer fra Finland, og vi kan se den i. Andre bergarter dannes ved at sand, grus og leire avsettes i vann. Iddefjordsgranitt er navnet på en granitt som opptrer i Østfold og har fått. Dette kan stedvis føre til dannelse av den radioaktive gassen radon.

Under overflaten stivner den enten som en masse slik som granitt, eller magmaen. Forkastning med mylonittisering av granitt og dannelse av øyegneisfoliasjon. Fra sand og sandstein dannes kvartsittskifer som er en metamorf bergart. Kåre Kullerud ved Universitetet i Tromsø har laget en animasjon som viser dannelse av Stetind:. Eksempler på slike er granitt, larvikitt og trondhjemitt. Hvilken type metamorf bergart som dannes, bestemmes av den opprinnelige bergarten, og hvilken form. Ren kvarts kan også dannes ved utfelling fra varme oppløsninger nede i fjellet. Da opptrer den som kvartsganger i fjellsprekker.

Granitt og basalt tilhører magmatisk stein, forskjellen er i magma utbruddet, granitt er underjordisk del, dannet under høyt trykk, kvaliteten på materialoverflaten. Tilsatt fungicid, som motvirker mugg dannelse på fugen. Lett å påføre og bearbeide. Til innen- og utendørs bruk. I enkelte bergarter, særlig i granitt og alunskifer, finnes små mengder radioaktive stoffer, blant annet gassen radon. Fra radon dannes igjen nye radioaktive.

Hvordan kan magmatisk differensiering kobles til platetektonikk og dannelse av bergarter? Jordskorpa består stort sett av størkningsbergartene granitt og basalt. Sørfjorden av 80 % av dypbergarter som granitt, eller av eldre gneiser som er. De overskjøvne bergartene.

Granitter er bergarter som opprinnelig ble dannet på store dyp i jordskorpen fra smeltet magma, men på grunn av etterfølgende.