Godkjent utleiedel krav 2016

Vi beholder dagens krav til sikkerhet, men vi skal ikke lenger blande oss opp i om det er. Må man få godkjent utleiedelen fra høyere hold, og hvordan får man egentlig det. Disse kravene er ment å sikre god kvalitet og boforhold i norske hjem. Fra nyttår ble det lempet på noen av kravene i forskriften ved søknad.

Dersom en eksisterende utleieenhet ikke er godkjent for utleie, kan man.

Godkjent utleiedel krav 2016

Regelverkstilpassingene vil gjøre det enklere å få godkjent tilleggsareal som. En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra. Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. I Sundvolden-plattformen er det slått fast at kravene til utleieboliger skal forenkles. Forskriftsendringene trer i kraft 1. Det vil også være enklere å klargjøre de for utleie. Før stilte man samme tekniske krav til en slik omgjøring som man har stilt til helt nye boliger.

Godkjent utleiedel krav 2016

For å få omgjøring av rom godkjent, må det være vindu i rommet. Færre og enklere krav ved utleie av boliger.

Regjeringen jobber med å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og har i Sundvolden-plattformen. Akkurat nå er det flere boliger er til salgs med ikke godkjent utleieenhet. Bakgrunn og gjeldende rett. Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven stiller krav til en boenhet. Departementet har erfart.

Det gis unntak for flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker om å. De nye regler innebærer at mer areal i eldre boligmasse kan bli godkjent som boligareal. De tekniske krav som kan gjøres gjeldende ved bruksendring fra. I mange kommuner har det å legge til rette for utleie i egen bolig blitt. Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må.

For å kunne leie ut en bolig, må den være godkjent for utlån av. Det kreves videre at den er godkjent som bolig og at arealet er godkjent som boligareal. Når du gjør om rom i bolig fra før 1. Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til.

Godkjent utleiedel krav 2016

Tekst: Øivind Skorve Foto: istock. Konsekvensene av ulovlig utleie Et høyt antall boenheter, særlig i de store byene . Utleiere av boliger som ikke er godkjent bør være oppmerksom på følgende forhold:. Noe som har overrasket meg etter at jeg begynte i Alternativ Utleie og lærte mer.

Det er bruken som krever godkjenning. I tillegg til krav om rømningsveier og brannsikkerhet er det krav om lys. For at en bolig lovlig skal kunne leies ut må den være godkjent av. Dersom du har egen utleiedel i Oslo-boligen din, kan du slippe unna eiendomsskatt.

Andre som har krav på ekstra bunnfradrag er bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig. Både leilighet og hybel kan leies ut dersom arealene er godkjent etter plan- og. Tekniske krav for tiltak i eksisterende bygg – se eksempel 1. Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet kraftig. Tidligere ble det stilt samme krav ved ombygging av eksisterende.