Gjerdeloven

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Gjerdehald ved offentleg veg og jarnveg går ikkje inn under lova. Lova gjev ikkje rett til å avtala, krevja eller ha gjerde som er i strid med lov eller vedtekter. Grannegjerdeloven regulerer først og fremst retten til å ha og plikten til å holde gjerde mellom naboeiendommer (dvs. eiendommer som har felles grense). Naboeiendom i lovens forstand.

Gjerdeloven

Eiendommer med ulike eiere.

I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Det å sette opp et gjerde mot naboens eiendom er noe man i utgangspunktet står nokså fritt til. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som. Vi ser oss nødt til å sette opp gjerde mot naboen grunnet diverse.

Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med. Her er det regler om hva som kreves av tillatelser fra det offentlige for å sette opp gjerde.

Gjerdeloven

I denne artikkelen behandler vi bare de privatrettslige. Konkret rettsgrunnlag (sier vanligvis lite ). Som eg skal kome attende til kan eit gjerde ha fleire funksjonar enn å halde beitedyr på rett plass. Trass i at ordning av gjerdehaldet i dag er ei kjelde til store.

Dei fleste gardar har gjerdeplikt. Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde). I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot. Det er problemer med gjerde og beite i området. Gamle gjerder er forfalt og beitedyr kommer inn på innmark og boligtomter. Kan jordskifteretten gjøre noe med. Den gjelder ikke for gjerder mot offentlig veg eller jernbane.

Her finner du hele gjerdeloven. Et gjerde kan gi både le, privatliv eller være et hjemsted for jordbær og slyngplanter. Vi veileder deg til hvordan du bygger et gjerde i. Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av gjerder og grinder langs jernbanen.

Gjerdeloven

Gjerde eller innhegning som er unntatt søknadsplikt: – Åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke. Han sa bare att jeg må gjerde bedre. Det er ikke innført gjerdeplikt i de nye grensene i jordskiftefeltet. Dersom en ønsker å gjerde i utmark, gjøres dette etter reglene i gjerdeloven ”. Skal du bygge eller sette opp gjerde ? Nettinggjerde eller hvitmalt gjerde ? Dette bør du vite før du setter opp gjerde.

Her har vi samlet de mest sentrale gjerdelover, normer og forskrifter med relevante innspill: for å gi deg litt bedre oversikt. Sette opp levegg, gjerde eller støttemur. Visste du at det finnes en egen lov om gjerde mellom naboer? Ved oppsett av nytt gjerde eller dersom jordskifteretten skal avgjere gjerdeplikt i form av jordskifteskjønn, er grannegjerdelova og beitelova aktuelt regelverk.

Gård heter det på svensk og dansk og vanligvis på norsk bokmål, gard på nynorsk og i mange norske. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om.