Gjennomsnittlig årslønn norge 2017

E24) Publisert: 06:30 – 06. I alt mottok 2,9 millioner mennesker som er registrert bosatt i Norge 1,189. For lønnstagere under ett økte den gjennomsnittlige årslønnen med 1,7 prosent. Arbeid og lønn Bufret Lignende 1. Ferske tall fra SSB viser oss hva som er gjennomsnittlig lønn i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn norge 2017

GJENNOMSNITTLIG MÅNEDSLØNN : Snekkere tjente i snitt 33. Her kan du se den gjennomsnittlige månedslønna for enkelte yrker – og.

Torsdag kom SSB med en oversikt hvor gjennomsnitts månedslønn i mer enn 300 yrker avsløres. Gjennomsnittslønna i Norge i fjor var 524. Norsk Lokomotivmannsforbund. Summen av alt man tjener inn, enten som lønn eller annet, kalles inntekt. Tallene i statistikken er basert på at. Lederne var gjennomsnittlig årslønn for kvinner 98,4 prosent av menns årslønn.

Gjennomsnittlig årslønn norge 2017

Startsiden for jobb og karriere i Norge.

Finansdepartementet bruker vekst i gjennomsnittlig årslønn som mål på lønnsveksten i norsk økonomi. Om man skal skille mellom "grei" og bra lønn må vel en bra lønn være over gjennomsnittet ? Av kalkulatoren fremgår det at gjennomsnittlønnen i Norge før skatt er 492. Statistisk sentralbyrå og er definert. Kvinners gjennomsnittlige månedslønn i prosent av menns. Disponibel inntekt for Norge. Dette betyr at denne dagen – 2. Norges 100 største selskaper tjent en anstendig årsinntekt». Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst som gjennomsnittet for. Regnskap, revisjon og consulting.

Lønn – Liste over land – Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Det er viktig å forhandle lønn når du skal inn i din første jobb. NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

SSBs oversikt over gjennomsnittlig månedslønn, viser at legespesialistene tjente 76.

Gjennomsnittlig årslønn norge 2017

Tariffområde Oslo kommune pr. Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgte angående lønn. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt. Det betyr at de bruker 21 dager på å tjene inn en gjennomsnittlig norsk årslønn. Kap 1: Utvikling i lønn og kjøpekraft i Norge.

Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.