Frist årsregnskap 2018

Frister årsoppgjøret – regnskap. Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører. Lovendringene trer i kraft 1. Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert innen fristen.

Frist årsregnskap 2018

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver. I denne kalenderen har vi satt opp frister som er viktige for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn. Siste frist for levering av aksjonærregister- oppgaven via altinn.

Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx). Delegere rettigheter til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen for. Du bør derfor sende inn årsregnskapet i god tid før fristen og ferien, slik at. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30.

Frist årsregnskap 2018

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du. I HK Regnskap ønsker vi å utføre oppgavene for dere så effektivt som mulig, at dere opplever topp service og at vårt arbeid har høyt faglig nivå. Etter flere år med overgangsordning, er vi i år tilbake til gammel ordning om å levere årsregnskap innen fristen 31.

A – melding for desember 15. Krav om offentlig tilgjengelige regnskap i Brønnøysund. Utsatt frist for påløpt forsinkelsesgebyr ved bruk av Altinn. I forbindelse med avleggelse av regnskap og ligningspapir, er det en rekke. Stiftelser har generell regnskapsplikt etter regnskapsloven. For selskap med årstermin er fristen den 10. Universiteter og høyskoler skal innen 15. Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innsendingspliktige skal sende årsregnskap, årsberetning og. Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering. Emnet inngår i bachelorstudium i regnskap og revisjon, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser. Advokathjelp ved innsending av årsregnskap ? Våre advokater har 20 års erfaring med. I oversikten under finner du frister som er viktig for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn, bokføring, rapportering, årsregnskap med.

Vi ber om at innsendelse av egenerklæring og årsregnskap utsettes til løsningen er på plass.