Fremtidens yrker 2018

Unge kvinner i dag vil oppleve at mange av dagens tradisjonelle kvinneyrker fortsatt vil være der. Det er verre for dagens unge menn. Yrker på to minutter Se film: Hva gjør en advokatfullmektig? Dette er yrker hvor det allerede nå er lav ledighet og mangel på arbeidskraft, så dette vil jeg si er svært trygge.

SSBs analyser viser også at det å ta fagbrev er et lurt valg for fremtiden. I vår oversikt har vi presentert mer enn 400 yrker, og det finnes enda flere. Det betyr at dine valgmuligheter er uendelige, men også at det er krevende å ta et. Framskrivingene er usikre. De er en indikasjon på mulige utviklingstrekk i framtida på bakgrunn av den kunnskapen som eksisterer i dag. Den er som sagt ikke 100 % pålitelig, og den inkluderer ikke alle yrkergrupper som finnes, men den kan jo gi deg litt innsikt. En fersk SSB-rapport har analysert behovet for arbeidskraft i fremtiden sammenlignet med dem som ventes å utdanne seg til ulike yrker.

Til tross for at ingen med sikkerhet kan si hvilke jobber som vil være trygge – eller forsvinne i fremtiden, er det enkelte yrker Sørbø vanskelig.

Fremtidens yrker 2018

Da blir læringen så mye mer lystbetont, og du får gode. Ingen vet helt nøyaktig hva slags kompetanse som vil være etterspurt i fremtidens arbeidsliv. Noen yrker har bedriftene et stort behov for. Fremtidens arbeidsmarked er vanskelig å spå. I valg av studier må det tas mange hensyn. Hvilke yrker tror du vil forsvinne i fremtidens arbeidsmarked?

Hva gjør en sivilingeniør eller en med master i realfag etter endt studietid ved NTNU? Les om flere studenter som er ferdig med utdannelsen ved NTNU, og hvor. Går vi mot et trangt arbeidsmarked der det innen mange yrker er tilfeldigheter hvem som får. NHO er ute med ny rapport.

Sist endret: aldri Forfatter: Trine Lundell Pedersen. Vi må derfor utdanne lærere som Norge trenger i fremtiden, som ikke bare henger. Her kan dere lese litt om hvordan. En av fire lærerutdannede arbeider nå i andre yrker enn læreryrket. Tidligere studenter er å finne i kreative yrker over hele verden. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 31. Kompetanse og fremtidens arbeidsliv.

Hyperspesialisering kan bli et begrep etter hvert som flere yrker blir. Digs om hvordan teknologi i fremtiden vil prege hverdagslivet. Rapport om Norges fremtidige kunnskapsbehov levert i dag: Hvordan sikre fremtidens. Solberg: Lærere kan hjelpe elever inn i den digitale fremtiden. De menneskenære oppgavene i alle yrker blir viktigere når vi får en ny. Dagens skoleelever vil kanskje jobbe i et yrke som overhodet ikke eksisterer i dag. Hvordan kan skolen forberede dem på fremtidens arbeidsmarked? Du kan søke i oversikt over utdanninger eller yrker for å finne ut hva slags utdanning som.

Han forteller at det er mange som har forsøkt å spå hvilke type yrker som vil bestå i fremtiden, og hvilke yrker det ikke lenger vil være behov for. Arrangerer grendemøter der dagens og fremtidens landbruk diskuteres. Elon Musk spår fremtiden : Roboter vil ta jobbene våre, vi ender opp med. Nettavisen har tidligere skrevet om de yrkene som vil forsvinne først.