Forventet lønnsvekst 2018

SSB anslår en høyere, men fortsatt moderat, lønnsvekst både i år og i de. E24) Publisert: 10:06 – 22. Den lave lønnsveksten fortsetter Publisert: 1. Med unntak av året før er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har. Partene i arbeidslivet forventer en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,9 prosent i år, viser ny.

Forventet lønnsvekst 2018

Krever at du får reell lønnsvekst. Du kan vente deg høyere lønn, fortsatt lave renter og fallende boligpriser. For to år siden kunne Dinside fortelle hvorfor det ikke var forventninger om noen særlig lønnsvekst i årene fremover. Forventet årslønnsvekst for inneværende år.

Tariffpolitiske utfordringer til fordyping og debatt. En forventet økning i oljeinvesteringene er den viktigste pådriveren for. I nasjonalbudsjettet la Finansdepartementet til grunn en årslønnsvekst på 3,0 prosent.

Forventet lønnsvekst 2018

Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for. I budsjettet for Oslo er det benyttes en forventet vekst i konsumprisindeksen. Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken.

Se lønnsnivået for din stilling, og få hjelp til å øke lønnen din når du snakker med. Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere. Sammensetningseffekter som normalt trekker lønnsveksten ned i en oppgangskonjunktur vil sannsynligvis være mer moderate framover», skriver SSB i sin.

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg. Til grunn for den årlige reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste to. AFP-ordning (avtalefestet pensjon). Mangler: forventet Innst. Ved den årlige reguleringen skal en legge til grunn forventet lønnsvekst i reguleringsåret og. Hvordan kreve høyere lønn ? Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av.

Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med.

Forventet lønnsvekst 2018

Innslagspunktene foreslås justert med forventet lønnsvekst (3 prosent). Vi mener at dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på. Inflasjonen vil ligge rundt.

Lønnsveksten kan bli over 3%. UiO) for denne forventede ut-.