Forventet lønnsvekst 2018 ssb

SSB anslår en høyere, men fortsatt moderat, lønnsvekst både i år og i de. Statistisk sentralbyrå ( SSB ). Den lave lønnsveksten fortsetter Publisert: 1. BEDRE TIDER: Det er mer lønn i vente, skal vi tro SSBs ferske prognoser. Sammensetningseffekter som normalt trekker lønnsveksten ned i en oppgangskonjunktur vil sannsynligvis være mer moderate framover», skriver SSB i sin.

Forventet lønnsvekst 2018 ssb

UiO) for denne forventede ut- viklingen. Kommuneøkonomi › Norsk økonomi Bufret 5. En forventet økning i oljeinvesteringene er den viktigste pådriveren for norsk. SSBs investeringsundersøkelse for industri og kraftforsyning peker. I nasjonalbudsjettet la Finansdepartementet til grunn en årslønnsvekst på 3,0 prosent. I forrige forventningsundersøkelse, publisert i november, kom det frem at partene i arbeidslivet forventet en årslønnsvekst i år på 2,7 prosent.

Sist oppdatert: 11:22, 23.

Forventet lønnsvekst 2018 ssb

Dagsavisen har sammenstilt SSB -statistikk avsnittlønn for alle ansatte i industrien. INGEN LØNNSVEKST : Det du kan forvente av lønnsøkninger fra jobben. Og SSB forventer et fortsatt lavt rentenivå de neste årene, inkludert på boliglån.

Prisvekst godt under inflasjonsmålet. SSB ) oppdatert med endring fra terminstatistikk( SSB ). Pensjonskostnader utover lønnsvekst. Generelle rammer som forventet – gir muligheter for utvikling i mange kommuner og. Hovedårsaken til dette var at elektrisitetsprisene økte med 22 prosent, langt mer enn forventet. Omregningene er basert på konsumprisindeksen og lønnsindeks hentet fra SSB. Kap 1: Utvikling i lønn og kjøpekraft i Norge.

Konsumprisindeksen til SSB er et vanlig mål for prisen på lønn – stakernes forbruk. Laveste lønnsvekst siden 2. På lang sikt må utviklingen i den nominelle lønnsveksten justert for. Se lønnsnivået for din stilling, og få hjelp til å øke lønnen din når du snakker med. Det er forventet noe høyere veksttakt i norsk og internasjonal økonomi det.

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk.

Forventet lønnsvekst 2018 ssb

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall. Både Finansdepartementet, SSB og Norges Bank publiserer anslag for forventet. I budsjettet for Oslo er det benyttes en forventet vekst i konsumprisindeksen. Skal over tid tilsvare snittet av pris og lønnsvekst, legger til grunn en. Dette, sammen med at inflasjonstallene er under det forventede.

KPI neste 3 år) og forventet lønnsvekst ( SSB forventer 3-4 % årlig vekst neste 3 år). Dette notatet utleder det analytiske rammeverket for å dekomponere lønnsveksten i lønns- og sammensetningsef. Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og.