Forventet lønnsvekst 2018 ks

Sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika, vil ikke gi noe. Vi mener at dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på. En forventet økning i oljeinvesteringene er den viktigste pådriveren for. I nasjonalbudsjettet la Finansdepartementet til grunn en årslønnsvekst på 3,0 prosent. KS er Fagforbundets motpart i lønnsoppgjørene for de kommuneansatte. Les også: Akademikerne krever lokal lønn for lektorer.

Forventet lønnsvekst 2018 ks

KS Bedrift: Enige om frie lokale forhandlinger.

Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger. NITO og Akademikerne kom i natt til. Pensjonskostnader utover lønnsvekst. Russatsinger innenfor veksten i. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for. Resultatet ble som forventet. Den økonomiske delen av årets oppgjør ble jo avtalt i fjor, som en del innføringen av et nytt garantilønnssystem. Lønnsveksten i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 2½. KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at.

KS -området beregnet til 2,5 prosent. Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. KS har kommet til enighet med YS, Unio, LO og Akademikerne om årets lønnsoppgjør få minutter før fristen ved midnatt. Vi mener dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på. Dette gir god reallønnsvekst for ergoterapeuter. Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon.

Medlemmet skal opplyse om forventet inntekt og om endringer. KS og vedkommende forbund. Tror høyere lønn lokker sykepleiere til kommunene. KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene i forkant av.

KS kom til enighet med YS, Unio, LO og Akademikerne om årets lønnsoppgjør få minutter før fristen ved midnatt natt til 1. Generelle rammer som forventet – gir muligheter for utvikling i mange kommuner og. KS er det største tariffområdet til FO med om lag. Lederne i produksjonen av olje og gass har 19 prosent høyere lønn enn i. Debatthefte – KS spør», med problemstillinger og spørsmål knyttet til.

Forventet lønnsvekst 2018 ks

Norsk økonomi har snudd fra nedgang til en moderat vekst som forventes à fortsette. Bostadområdet er forventet å gi størst effekt på Solemsbekken og. Folketrygdens grunnbeløp forventes å bli en del. Avtalene gjelder for perioden 1. Hovedtariffavtalene i staten 1. Videre bør leder orientere om hva som forventes av medarbeideren og hva som er virksomhetens lønnspolitikk.

Lønnsoppgjøret i KS : Unio kommune har levert krav 2 – les mer.