Forutsetning

I planlegging nyttes begrepet " forutsetning " om f. Begreper som "betingelser", "krav", "vilkår" osv. Samfunn › Jus › Avtalerett Bufret Lignende 20. Forutsetning, det å gå ut fra noe som gitt. Til grunn for enhver avtale vil det ligge bestemte forutsetninger hos partene, både med hensyn til. Definisjon av forutsetning i Online Dictionary. Betydningen av forutsetning.

Norsk oversettelse av forutsetning. Oversettelser av forutsetning. Finn synonymer til forutsetning og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Her finner du 4 betydninger av ordet forutsetning.

Du kan også legge til en definisjon av forutsetning selv.

Forutsetning

Alle synonymer for forutsetning. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Utenriksminister Børge Brende fikk spørsmål om han tror han kan bedre Norges forhold til Kina. Tillit er også målt på flere måter, men hovedmålet baseres på følgende. Europa, det gir håp for Europas unge.

Men mer må til: hvis flere unge skal inkluderes i arbeid og skole kreves. Erlend» – Mål, forutsetning og treningsplan. Erlend sitt mål for trening var å komme i generelt bedre form, bygge og få mer markert. En forutsetning for digitalisering. Så er vel dette å regne som er forutsetning for jobben?

Og da egentlig så og si lyvd om stillingen og det som vil følge med. De fortalte forsåvidt også at hver. Gode relasjoner mellom elever og lærer er den viktigste forutsetningen for en god opplæring. Forsvinner Stabæk fra Telenor Areana vil konsernsjef Jon Fredrik Baksaas vurdere hele sponsoravtalen. En helt nødvendig forutsetning for vårt oppdrag.

Viktigere enn noen gang», var mitt budskap under åpningen av et felles debattmøte mellom.

Forutsetning

Artikkelen handler om dommens rettskraft i tilfeller der et senere forvaltningsvedtak utgjør en bristende forutsetning for dommen, dvs. Spørsmålene kretser om språk og genre, og er en søking etter forutsetninger og opprinnelsestenking hos Bakhtin, Benjamin, Nietzsche og Derrida. Effektene av klimaendringer undervurderes ofte fordi det gjøres avgrensninger i forskning og rapporter som gjør at viktig informasjon utelates.

D-modeller av infrastruktur vil snart være en forutsetning for vedlikeholdsarbeid. Sikring av det biologiske mangfoldet er en forutsetning for all menneskelig aktivitet og dermed også for global velferd og utrydding av fattigdom.