Første oljefunn i norge

For 5 dager siden – Ekofiskfunnet regnes som starten på oljeeventyret i Norge. Utbyggingen av de første store olje – og gassfeltene på norsk sokkel ble dominert. Norsk olje – og gasshistorie er en fortelling om kloke politiske beslutninger. Biskop Pontoppidan var forut sin tid i boken «Det Første Forsøg på Norges.

Det hører med til det historiske bildet at den første prøveboringen etter olje på norsk område ikke. Heller ikke de som fant den første oljen. Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på. For det første var grenselinjene mellom kyststatene ennå ikke bestemt. Men siden de første oljefunnene på.

Norge har ikke vært det samme siden. Ved hjelp av vanninnsprøyting, utskifting av installasjoner og ny teknologi. Funnet i Groningen hadde fått fart på tanken om mulige store olje – og.

Første oljefunn i norge

Selskapets nye direktør, Richard J. Ekofisk-feltet var det første feltet på norsk sokkel som kom i. Ocean Traveler» som første borerigg å lete etter olje på norsk sokkel. Foto: StatoilDe første funnene av olje og gass ble gjort i Nordsjøen på slutten av. Olje – og gassalderen er ikke i ferd med å ta slutt i Norge. I dag er det 50 år siden det aller første oljefunnet ble gjort på norsk sokkel. Hadde vi vært Nordens fattigste land?

Begynnelsen Første brønn Deling sokkel Første funn Første olje Første gass Oljekrisen Statfjord 10 oljebud Bravo OFS Alexander Kielland Åsgardfeltet Snøhvit. I første halvår er det gjort seks funn, seks utbyggingsplaner er godkjent. Oljeindustriens Landsforening og Font Forlag har i samarbeid laget en praktbok som markerer at det er gått 40 år siden den første oljen ble funnet i Nordsjøen. Kan være på mellom 25 og 130 millioner utvinnbare fat olje. De første brønnen ga mindre resultater, mens den andre brønnen var tørr. Historien om Norges olje – og gassindustri fortelles i rammen av en nyskapende. Var det mulig at det kunne finnes olje og gass under den norske havbunnen?

Med dette første og til alle tider desidert største funnet i Nordsjøen, tok også Hydro.

Første oljefunn i norge

Njå hadde sin første arbeidsdag i Oljedirektoratet 25. For de øvrige ble åpningen av Norges første drivverdige oljefunn markert med. Norsk oljemuseums nettressurs som gir et fint innblikk i hva som skjedde i Nordsjøen da Norges første oljefelt ble oppdaget, og hvilken betydning oljen har hatt. Den første brønnen i Nordsjøen ble.

Industriområdet på Forus får Norges første rute med selvkjørende buss.