Forskrift om frisør

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår eller hud, hulltaking eller tatovering, er omfattet av forskrift om hygienekrav for. Bransjen omfatter virksomheter som driver med frisering og annen skjønnhetspleie, som fotpleie og hudpleie. Frisør, kroppspleie og helsestudio. Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes av kommunen. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.

Forskrift om frisør

NHO Service og Handel og Norske frisør – og velværebedrifter mener frisørkjeden bryter med en forskrift som regulerer hygienekrav til blant. Alle frisør – og hudpleievirksomheter m. Skjemaet skal også brukes av eksisterende virksomheter som ikke tidligere har. Lokaler som skal brukes til frisør – og hudpleievirksomheter, inkludert. Når det gjeld krav til melding viser vi til merknadene til forskrift om miljøretta helsevern § 14.

I henhold til forskrift om hygienekrav for frisør -, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet m. Det er viktig å merke seg at definisjonen. Kunnskapsdepartementet forskriften som endrer forskriften til opplæringslova.

Forskrift om frisør

Utdannings- og forskningsdepartementet med. Endringsforskriften berører både. Tatovering og piercing omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør -,hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet hvor det er krav til godkjenning av lokaler. NFVB mener uansett at det er riktig og viktig at frisører har tilgang til.

Helse – og omsorgsdepartementet om en presisering av forskriften. SKJEMA FOR MELDING OM VERKSEMD. OG SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKALER iht. Cutters er uenig at forskriften skal tolkes som et påbud. Anne Mari Halsan i Norske frisør – og velværebedrifter. Strålevernforskriften §§ 36, 37 og 38. Meldepliktige verksemder).

Se merknadene til forskrift om miljørettet helsevern § 14 for hva en melding skal. Lov om helsetjenesten i kommunene inkluderer forskrifter som stiller krav blant. Søknad om godkjenning av lokale. Saksdokumenter (ikke vedlagt):. Dette skjemaet er laget i samsvar med forskriften, og aktuelle paragrafer er gjengitt i fulltekst.

Forskrift om frisør

FOTO: Rolf Øhman Adam Palm (28) får en rask klipp av frisøren.

Følgende lover og forskrifter regulerer inneklimaet i frisørsalonger:.