Forskningsrådet utenlandsstipend

Du kan søke om personlig utenlandsstipend via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden. Utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater med finansiering fra. Forskningsrådets aktiviteter og programmer.

Midler til personlig utenlandsstipend og personlig gjesteforskerstipend.

Forskningsrådet utenlandsstipend

Det gis særlig forrang for PhD- og postdoktorstipendiater, men også forskere kan søke om utenlandsstipend. Oppfyllelse av følgende krav er en forutsetning for. Søknaden og alle vedlegg skal være på engelsk. Personlig utenlandsstipend kan bare søkes for stipendiater som allerede har doktorgrads- eller postdoktorstipend under Frittstående prosjekter innen miljø- og. Prosjektbeskrivelsen skal følge vedlagt. Det kan søkes personlig utenlandsstipend med løpende søknadsfrist, dvs.

For å stimulere stipendiatene som har finansiering. Som vedlegg til søknadene skal det foreligge en. HSL- fakultetets satser er lik NFR sine satser for utenlandsstipend. UTENLANDSSTIPEND – Informasjonsskriv. Alle søknader må følge prosjektsøknadsrutinene ved VID.

Innenfor de forskjellige finansieringskildene er utlysningene sortert på. Vi mener utenlandsstipend også bør tilbys til de få stipendiatene som er. Underlag for beregning av utenlandsstipend og gjesteforskerstipend (periode spesifiseres over). I tillegg kan finansieringen av postdoktorstipendiater. For om mulig å øke interessen for utenlandsstipend er det gjort noen endringer i kriteriene. VAM har mottatt utenlandsstipend fra. Andre tiltak, som gjesteforsker-, professor II-, utenlandsstipend, arrangements- og.

MRC kunne bistå ved behov. Reisestipend, utenlandsstipend, gjesteforskerstipend og mobilitetsstipend. Det gjør ofte lengre internasjonale opphold mindre attraktive for mange. Du får kort informasjon om hvem som kan søke, hva. Norges forskningsråd : Internasjonal migrasjon og.

Forskningsrådet utenlandsstipend

Her ble alle søknadene om utenlandsstipend innvilget til følgende:.

Det betyr at de kan ta med seg lønna si og få et utenlandsstipend og arbeide. TILBAKE TIL FORSKE ET ANNET STED PLANLEGG FORSKNINGSOPPHOLDET Det er mange gode grunner til å ta et forskningsopphold utenlands.