Forskjell på areal og omkrets

Filmen tar for seg forskjellen på omkrets og areal. I denne aktiviteten skal vi se på forskjellen på areal og omkrets i ulike rektangler. Det er en vanlig misoppfatning at to rektangler som har samme omkrets også. I et rutenett har hver rute en omkrets på 4. Bruk et rutenett og tegn ulike figurer hvor omkretsen er 16.

Forskjell på areal og omkrets

Finn arealet til hver av figurene. Trekantens omkrets forteller hvor mange meter gjerde vi må ha for å sette opp et gjerde langs plenens sidekanter.

Hvordan kan to rektangler med samme omkrets ha ulikt areal ? Så de 3cm forskjell på de to firkantene skyldes altså at man beveger seg. Det er den sorte sirkellinjen som er rundt sirkelen. Dens lengde kalles omkretsen ( O ). Areal og omkrets av en sirkel. Lag figuren dere mener gir det minste arealet i forhold til omkretsen og.

Forskjell på areal og omkrets

Hva er forskjellen mellom en likesidet og en likebeint? Spill: Hvem får størst areal ? Når jeg har undervisning om omkrets og areal gjør jeg det som regel helt uten. I en kube er alle sider like lange.

Omkretsen til dette kvadratet blir. Dermed vil omkretsen være lik det dobbelte av høyden pluss bredden:. Forskjellen på en sirkel og en ellipse er at mens sirkelen bare har ett sentrum, har en. Tegn 10 forskjellige rektangler med omkrets 24,0 cm. Når vi på samme måte studerer forskjeller mellom kjønnene innenfor de ulike. Som vi ser av figuren er det stor forskjell i areal og omkrets. Når man skal måle overflaten eller arealet av en sirkel er det viktig å kunne begrepene radius og diameter.

Disse er i bunn og grunn tett knyttet opp til hverandre. Oppgavene i Eksempel 1 illustrerer forskjellen på en ikke-diagnostisk oppgave og. Hva er likheter og forskjeller mellom disse litterære periodene? Kunne regne ut omkrets og areal på geometriske figurer. Vi har gjennom hele kapitlet et stort fokus på. I kapitlet møter elevene mange viktige.

Forskjell på areal og omkrets

Når du skal måle lengden av noe, bruker du en lengdeenhet.

For eksempel er det helt vanlig å snakke om arealet til en sirkel. Sirkelen kan roteres på alle mulige måter uten at det gjør noen forskjell. Tallet er altså forholdet mellom omkrets og diameter i en sirkel. Mål: Forskjell på timeviser og minuttviser. Jeg kan forskjell på areal og omkrets.

En lengde er gitt ved et måltall og en enhet. Enheten kalles for benevning. Eksempler på enheter er meter (m), desimeter (dm), centimeter (cm) og.