Forpleining definisjon

Forpleining, virksomhet i forbindelse med bespisning av personell. Ett eller flere enkeltmåltider kalles en porsjon. Mat for én mann i én dag. Definisjon av forpleining i Online Dictionary. Betydningen av forpleining.

Forpleining definisjon

Norsk oversettelse av forpleining.

Oversettelser av forpleining. Langtidssykmelding defineres som to offshoreturer, det vil si åtte uker. Felles bestemmelser om kost, forpleining og renhold mv. Tidligere bokstav i hadde en definisjon av «hurtigbåt», og tidligere. Men det passet naturligvis dårlig inn i fattiglovens definisjon av heimstavnsrett.

Baser, transport, forpleining administrasjon m. Fallende gjenstander medførte 2 dødsfall og 18.

Forpleining definisjon

Moderne brakker brukes ofte for å konstruere brakkerigger og kan da bestå av flere etasjer med egne seksjoner for forpleining og kontorer. Intendantur er militære avdelinger som ordner med forpleining, bekledning, visse former for utrustning, drivstoff, brensel og kvarter- og kontormateriell. Medlemsfirmaene kan tilby disse faggruppene forpleining innenfor de samme. Legemiddelforskriftens definisjon av Helsepersonell. Med Preparatomtale menes i disse Reglene godkjent SPC, se definisjonen i. I tilfelle det ikke er innført administrativ forpleining (se punkt b nedenfor) er.

Administrativ forpleining (bruspenger). Ved bruk av regulativ Adm. Klart definere hvem som har ansvar for oppfølging av tiltak. Den ”kvinnelige jobben” defineres som sosialt og hygienisk arbeid. Belastning kan beregnes pr oppgave eller pr definert tidsenhet (dag, uke, skift osv.), for en eller.

Det er behov for å opprette en egen institusjonstype ”Privat forpleining ”. Krise er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av. Lønnssystem for operatørbedriftene eksl. Disponere inntil kr 1 million for å besørge nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining . Hva med forpleining og kost.

Forpleining definisjon

PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER.

PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL. Bokmerke er ikke definert. Innretningen benyttes vanligvis til innkvartering og forpleining av personell som bygger opp eller står for driften av en fast produksjonsplattform. Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter mv.