Ferdigbefaring sjekkliste

Sjekkliste ved overtakelse av bolig. Ta ikke lett på overtagelse av bolig. Det er viktig å stille godt forberedt. SJEKKLISTE FERDIGBEFARING. Dokumentet viser hvilke sjekkpunkter som skal være gjennomgått og oppfylt før et anlegg overtas av.

Ferdigbefaring sjekkliste

TA MED FAGKYNDIG – Ta gjerne med en fagkyndig på overtagelse. Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. Her er sjekklisten : Overflater: Skader i glass, porselen, fliser, malte flater og parkett.

Se også opp i taket og på dører. Lister: Det skal ikke være. Advokathjelp ved skjema og sjekklister ? Skjema for ferdigbefaring og overtakelse.

Ferdigbefaring sjekkliste

Sørg for at drømmeboligen ikke blir et mareritt.

En del kan du også se etter selv og spørre eier om når du er på visning. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Dato for: befaring: ______ innflytting:______ utbedring i henhold til sjekklisten :______. Enhet vann og avløp er ansvarlig for at kopi av sjekkliste, referat fra ferdigbefaring og. Når du er på ferdigbefaring kan det være lurt å ta med en som har. Er det utarbeidet SHA plan i prosjektet? Ved prosjektnivå 3 er det tilstrekkelig med risikovurdering utfylt av el-entreprenøren i hht REN. Grensesnittsmatrise og sjekkliste.

Prøveprogram med sjekklister og annen dokumentasjon utarbeides av. Faseoppdelt ferdigbefaring. Prosjektnavn: Private utbyggingsområder. Det viktige man må tenke på er at man ikke bare leier inn folk til en ferdigbefaring, men at man har med. KON 514 Avsluttende byggearbeider sjekkliste 11. Befaringer, Melding om ferdigbefaring.

Ferdigbefaring sjekkliste

Du kan laste ned kontraktene gratis hos. Fylles ut og sendes til VA-etaten i forkant av overtakelsesforretning. Vedlegg 1: Montering av mastefundament. Når huset er ferdig skal det avholdes en ferdigbefaring med entreprenøren. Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse. Før overlevering avholdes ferdigbefaring med kjøper, slik. Usikker på hva du skal se etter?

Her får du 7 punkter du bør passe på ved bruk av håndverkere. Grunntanken er å gå fra et « sjekkliste -inferno» til en mer risikobasert kvalitetssikring. Be om at det avholdes ferdigbefaring innen en uke etter at jobben er ferdigstillet og før. Men sjekklisten er nyttig ná.